Arbeidsgiveravgiften reduseres

Nyhet

Publisert

Stortingets finanskomité presenterte i dag nye krisetiltak i forbindelse med koronautbruddet. Foto: Stortinget

Stortingets finanskomité presenterte i dag nye krisetiltak i forbindelse med koronautbruddet. Foto: Stortinget.

Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng. Det er positivt for de bedriftene som fortsatt har noe omsetning og for dem som kan sette igang noe drift de neste to månedene, sier Kjersti Aastad i NHO Reiseliv.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Nyttig å vite om politiske vedtak under korona-krisen:

 • Normalt tar politiske vedtak lang tid å fatte, fordi de skal på demokratisk høring og sjekkes ut i departementene. I en krisesituasjon vil man forbigå disse stegene for å kunne ta raske grep. Nå har det også blitt vedtatt en kriselov, som gir regjeringen mulighet til å vedta nye forskrifter raskt. 

 • Dette betyr at det blir vanskeligere for oss som organisasjon å informere korrekt om prosessene. Vi har allerede sett at vedtak har blitt fattet, som har måttet bli endret pga. juridiske hindringer, som EØS-reglene.

 • Vi må derfor ta forbehold angående det vi legger ut av både foreslåtte og vedtatte tiltak her. Selv om det er politisk enighet, så kan de endres.

 • I de tilfeller hvor dette rammer våre medlemsbedrifter, så jobber vi for å få på plass andre tiltak som kan hjelpe. Situasjonen har rammet nær sagt alle deler deler av norsk næringsliv, og vi står i en situasjon der myndighetene står foran tøffe prioriteringer hvor ikke alle utfordringer kan eller vil løses umiddelbart.   

Stortingets finanskomité presenterte i dag nye krisetiltak i forbindelse med koronautbruddet. Sykehusene, NAV og kommuneøkonomien styrkes. Studenter og lærlinger får utvidet støtte, og arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder fremover.  

#205

Reduksjonen vil selvsagt ha svært lite nytte for dem som allerede har permittert alle ansatte eller har stengt. Men endringen vil kunne gi større rom for å beholde ansatte i arbeid, for eksempel for restauranter som ser at flere kunder velger take away nå, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

– At arbeidsgiveravgiften nå reduseres med 4 prosentpoeng er bra for bedriftene som enda har noen i jobb. Reduksjonen vil selvsagt ha svært liten nytte for dem som allerede har permittert alle ansatte eller har stengt. Men endringen vil kunne gi større rom for å beholde ansatte i arbeid, for eksempel for restauranter som ser at flere kunder velger take away nå, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

Dette er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, Frp, SP og SV på Stortinget i dag:

 • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
 • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien
 • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
 • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
 • Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
 • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. 
 • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.
 • Stortinget ber regjeringen midlertidig frita flyselskapene for alle lufthavnavgifter i perioden fra 1. januar 2020 og inntil videre, og at regjeringen fremmer forslag om nødvendig kompensasjon av Avinor i Revidert nasjonalbudsjett.

Ifølge NTB har regjeringen varslet at det kommer ytterligere økonomiske tiltak den 20. mars og 27. mars.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: