Avdragsordning for skatte- og avgiftskrav

Nyhet

Publisert

Her er en oversikt over hvordan du går frem for utsettelse av skatter og avgifter.

Har du fått betalingsutsettelse av skatter og avgifter til 28. februar 2021, kan du nå tilbakebetale gjennom avdrag i seks måneder

Har du fått betalingsutsettelse av skatter og avgifter til 28. februar 2021, kan du fra og med april tilbakebetale gjennom avdrag i seks måneder.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

20. november 2020 meldte Finansdepartementet at det nå åpnes for at du som får innvilget utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter til 28. februar 2021, skal kunne betale utsatte krav i seks månedlige avdrag. Første avdrag betales 1. april 2021 og siste avdrag 1. september 2021.

Disse kravene kan du få utsatt

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav samt krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for.
 
med unntak av:
  • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
  • artistskatt
  • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
  • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
  • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
  • erstatningskrav

Ifølge finansminister Jan Tore Sanner er avdragsordningen ment å dempe belastningen for næringsdrivende i påvente av den nye kompensasjonsordning, og gjøre det enklere å betale inn utsatt beløp. Endringene er allerede vedtatt i forskrift.

Slik søker du

Det er kun de krav som er gitt en utsettelse frem til 28. februar 2021 som vil omfattes av avdragsordningen. Dersom det er søkt om utsettelse til en tidligere dato enn dette, kan du her søke om en ny utsettelse/forlengelse frem til 28. februar. Hvis dette blir innvilget vil du automatisk omfattes av avdragsordningen fra 1. april 2021.

Avdragsordningen er et tilbud til deg som ved utløpet av betalingsutsettelsen 28. februar 2021 fortsatt har problemer med å betale kravet. Det påløper ordinær forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Denne renten er per i dag 8 prosent.

Dersom du kan betale ved utløpet av betalingsutsettelsen, bør du derfor gjøre det. Du kan også betale kravet tidligere enn det som følger av avdragsordningen, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Kravet vil ikke bli innkrevd i avdragsperioden. Avdragsordningen er likevel ikke til hinder for at Skatteetaten kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får utbetalt i perioden.

Utsatte skatter og avgifter siden juni

Fra 10. juni 2020 kunne privatpersoner, næringsdrivende og selskaper søke om betalingsutsettelse av de fleste krav hos Statens innkrevingssentral. En betingelse er at utbruddet av Covid-19 var årsaken til søkers betalingsproblemer, og det er et krav om at reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020.

I utgangspunktet var det mulig å søke om utsettelse frem til 31. desember 2020. Ved forskriftsendring av 20. november 2020 ble ordningen forlenget slik at det nå er mulig å søke om utsettelse frem til 28. februar 2021.

Ordningen ble opprettet i tillegg til Statens innkrevingssentral sin vanlige adgang til å gi betalingsutsettelse.

Mer info

Lovende julebordsesong, men fremdeles stort sprik

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 17. november 2021

Mange reiselivsbedrifter melder om høyere bookingnivå foran årets julebordsesong sammenlignet med 2019. Samtidig er det fortsatt en del bedrifter som ikke er tilbake til normalen.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: