Ber om avklaring om husstandsbegrepet

Nyhet, Servering, Politikk

Publisert

#205

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal ber om avklaring om husstandsbegrepet i covid-19 forskriften.

Situasjonen for serveringsstedene er nå svært krevende. NHO Reiseliv ber om avklaring om husstandsbegrepet i covid-19 forskriften

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Mange serveringsbedrifter går en usikker julebordsesong i møte, med svært lave bookingtall og store begrensninger på åpningstider og areal. I NHO Reiselivs nyeste medlemsundersøkelse sier halvparten av serveringsbedrifter som normalt har julebordbookinger at de har en halvering eller mer i bestillinger enn i fjor, mens 29 prosent sier at nivået er lavere enn i fjor. Kun 4 prosent har høyere bookingtall i år.

Presisering skaper forvirring

12. oktober kom Helsedepartementet med en presisering i Covid-19 forskriften som nå skaper forvirring: «Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre».
 
Husstand er et ganske vanskelig og til dels misvisende begrep og det er behov for en klargjøring. NHO Reiseliv har derfor i dag sendt brev til Helsedepartementet om dette.

Definisjon av husstand

NHO Reiseliv har fått videresendt vedlagte brev fra Helsedirektoratet til alle Fylkesmennene, som omhandler en situasjon hvor turister fra utlandet kommer til en norsk reiselivsbedrift og samtidig skal være i karantene mens de er der. I samme brev viser Helsedirektoratet til FHI sin formulering om hvem man har som sine nærmeste, og at dette går lengre enn bare husstand.
 
– Vi mener det er helt naturlig å få avklart at denne formuleringen fra Helsedirektoratet stemmer helt generelt, for å gjøre situasjonen ved forhåndsbestilling og bordplassering mer avklart, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal. 

Må ha konsekvent tolkning

Helsedirektoratet skriver i brevet at: "Vi sier i andre sammenhenger at man selv definerer hvem som er ens nærmeste. Vanligvis er det de man bor sammen med, men det kan også være gode venner. Hvis vi skulle begrenset til bare husstandsmedlemmer, ville det vært uforholdsmessig ovenfor personer som feks. bor alene."
 
– Det er ikke holdbart at husstandsbegrepet tolkes ulikt i de ulike bestemmelsene i Covid-19 forskriften, og vi tar til orde for å legge FHI og Helsedirektorates vurdering av hvem som er ens nærmeste til grunn også for tolkningen av § 14a. Vurderingen av hvem som er ens nærmeste må videre ligge på gjesten selv, ikke på serveringsstedet, avslutter Bjørndal. 
 
 
 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: