NHO med to tydelige krav til Stortinget

Nyhet, Politikk

Publisert

Ole Erik Almlid og Kristin Krohn Devold

NHO har i dag sendt et brev til Stortingets finanskomite om regjeringens nye kompensasjonsordning for reiselivet. Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid og Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, utenfor NHO-bygget. Foto: NHO Reiseliv.

Makstaket på 10 millioner må bort og kompensasjonen må økes til 70 prosent av faste kostnader.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

I et brev til Stortingets Finanskomité krever NHO at kompensasjonsgraden for faste kostnader bør være 70 prosent, som den var i juni og juli. Å sette kompensasjongraden til 50 prosent, som det var i august før samfunnet igjen ble stengt og smittetallene gikk i været, er for lavt. Det nye taket for konserner på 10 millioner kroner per måned er også satt for lavt, og vil i praksis dytte de store motorene i bransjen utenfor ordningen, derfor må dette taket fjernes.

For tidlig å stramme inn

NHO og NHO Reiseliv har hele tiden ment at for reiselivet er det isolert sett i tidligste laget å stramme inn grensene for omsetningsnedgang og kompensasjonsgrad nå. I juni besluttet man kompensasjonsgraden for august skulle være 50 prosent på grunnlag av antatt lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner ila høsten. Dette viste seg å bli annerledes.
 
Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold mener at kompensasjonsgraden bør økes til 70 prosent:
 
– Siden august har reiselivet fått en rekke nye nasjonale og lokale restriksjoner som enda ikke er opphevet. Det er med andre ord gode grunner til at Stortinget øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag, og basert på våre undersøkelser om situasjonens alvor for svært mange bedrifter, bør den økes til minst 70 prosent, slik den var for juli, sier Krohn Devold.

Flere tall viser at reiselivet er betydelig hardere rammet enn andre bransjer. Grafen viser andel bedrifter som har opplevd en halvering eller mer i omsetning de siste fire ukene, sammenlignet med samme periode i fjor (Kilde: NHO Reiselivs medlemsundersøkelse 14. oktober)

40 millioner per konsern

NHO ber også om endringer i taket som regjeringen foreslår for støtte per foretak/konsern per måned på 10 mill. kroner, og 40 mill. kroner totalt for de fire månedene fra 1.9.-31.12.20.
 
– Dette er mye mindre enn i den tidligere kompensasjonsordningen, og vil kunne forskjellsbehandle støtteberettigede bedrifter basert på størrelse og hvordan bedriftene er organisert. Reiselivet består av både store og små bedrifter, og næringen trenger at også de store bedriftene kommer seg vel gjennom krisen, sier Kristin Krohn Devold.
 
Krohn Devold understreker at taket fra den tidligere generelle kompensasjonsordningen for næringslivet på 80 millioner kroner per måned som absolutt tak, bør videreføres i den nye ordningen for reiselivet. 
 

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: