NHO Reiseliv

Innhold

Faller utenfor kompensasjonsordningen

Nyhet

Publisert

#005

Lasse Dahl, daglig leder i Bislet Bilutleie får ikke full uttelling av kompensasjonsordningen på grunn av måten bilparken er finansiert.

Bislet Bilutleie hadde store forventinger til kompensasjonsordningen som Stortinget vedtok like før påske. Men, skuffelsen ble stor da det viste seg at en tredjedel av utgiftene deres ikke dekkes av ordningen.

Slik kompensasjonsordningen er utformet er leasingkostnader på biler inkludert i faste, uunngåelige kostnader, mens avdrag på lån på lånefinansierte biler ikke kan inkluderes – kun rentene. Bislet Bilutleie har 85 biler som er lånefinansiert, og 65 biler som de leaserDersom avdragene var inkludert, ville grunnlaget for kompensasjonsberegningen vært 1.380.000 kroner, som er 53 prosent mer enn de 900.000 kronene som er med i dag.  

─ Vi får dekket utgiftene for leasingbilene vi har, men ikke de lånefinansierte bilene vi selv eier. Sånn sett er vi uheldige med sammensetningen av bilparken vår og går glipp av mye økonomisk støtte som kunne vært til stor hjelp for oss nå som vi går med et underskudd på 1,2 millioner for april måned, sier Lasse Dahl, daglig leder i Bislet Bilutleie.   

Den 50 år gamle familiedrevne bedriften leier ut biler til festivaler, konserter filmproduksjoner, kultur- og idrettsarrangementer med mer, og sysselsetter om lag 20 ansatte. Nå har bedriften permittert 18 ansatte og står i fare for å gå konkurs. I mars fortalte de VG om hvordan store deler av bookingene deres flere måneder frem i tid ble kansellert nærmest over natten, mens kostnadene deres med billån, lokaler og leasingavtaler fortsatt løper. 

60 prosent omsetningssvikt  

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra 17. April viser at 85 prosent av bilutleiebedriftene har fått 76-100 prosent lavere omsetning de siste 4 ukene som følge av koronakrisen. For Bislett Bilutleie falt inntektene med omtrent 30 prosent i mars. I april forventer de et fall på 60 prosent.  

─ Det var godt at kontantordningen kom på plass raskt, men det betyr og at en del fortsatt må rettes opp i. Eksempelet fra Bislet Bilutleie, som har investert i eiendom eller utstyr, viser at avdragskostnader må inn i ordningen. Det kan ikke være slik at kun de som har leieavtaler får dekket disse. Det viktigste med denne ordningen er å unngå konkurser. Da kan ikke levedyktige selskaper gå dukken fordi de valgte en annen finansieringsmodell enn konkurrenten på andre siden av gaten, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.  

 ─ I dagens situasjon er heller ikke avhending et alternativ. Det er jo ikke noe marked for å få solgt biler og utstyr. Dette tror jeg norske politikere skjønner og jeg regner med at man får en løsning på dette ved revidering av kompensasjonsordningen, sier Bjørndal 

Håper ordningen kan justeres  

Lasse Dahl håper at ordningen kan justeres slik at bedriften ikke faller utenfor ordningen på grunn av måten bilparken er finansiert:  

─ Det er et tankekors at dersom vi hadde leaset alle bilene våre, så hadde vi fått full uttelling i kompensasjonsordningen. Med en stor andel lånefinansierte biler mister vi mye. Jeg håper ordningen kan justeres slik at den også dekker avskrivningskostnader. Vi vet at andre utleiefirmaer i flere andre bransjer støter på den samme utfordringen, sier Dahl.  

6 av 10 bilutleiefirmaer i fare for konkurs 

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse svarer 62 prosent av bedriftene innen bilutleie at det er en reel risiko for at bedriften går konkurs. Det er en høyere andel enn for reiselivet for øvrig som ligger på 52 prosent. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: