Bråstopp for Bislet Bilutleie etter 50 år

Nyhet

Publisert

#205

Bislet Bilutleie mistet 80 prosent av inntektene sine nærmes over natten. Lasse Dahl, daglig leder i Bislet Bilutleie.

Bislet Bilutleie i Oslo står i fare for å miste levebrødet sitt etter 50 år med lønnsom drift. -Regjeringens kompensasjonsordning må også gjelde for bilutleiebransjen som er svært hardt rammet, sier Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

I 2019 feiret Bislet Bilutleie 50 års-jubileum med de beste resultatene noensinne. Den familiedrevne bedriften leier ut biler til festivaler, konserter filmproduksjoner, kultur- og idrettsarrangementer med mer, og sysselsetter om lag 20 ansatte. Nå står bedriften i fare for å gå konkurs:   

– Vi mistet 80 prosent av inntektene våre nærmest over natten. Vi har permittert 16 av 18 ansatte. Det å måtte gi vår fine gjeng med serviceinnstilte, hardtarbeidende kolleger den tunge beskjeden om permitteringer er uten tvil det tyngste vi noen gang har måttet gjøre i løpet av selskapets historie. Vi aner ikke om selskapet overlever, og om vi har arbeidsplasser å gå til om 2-3 måneder, sier Lasse Dahl, daglig leder i Bislet Bilutleie.   

Kontanttilskudd til hardt rammede bedrifter   

Regjeringen presenterte fredag 27. mars en skisse på en ordning med kontanttilskudd til hardt rammede bedrifter. I sin redegjørelse for tiltakene uttalte finansministeren at de som er pålagt å stenge skal få høyere dekningsgrad i denne ordningen. Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal påpeker at “pålagt stenging” bør sees i vid forstand:  

– Mange bedrifter har stengt eller står i fare for å stenge, slik som Bislet Bilutleie, som en direkte konsekvens av koronautbruddet, selv om de ikke er pålagt stengt fra myndighetenes side. Bilutleiebransjen er et godt eksempel, og må få full nytte av denne ordningen. De blir på grunn av verdikjedevirkninger like hardt rammet som for eksempel restauranter som er pålagt å stenge, sier Bjørndal.   

 – Vi støtter strenge smitteverntiltak og prioriteringene om at liv og helse kommer først. Men vår bransje, våre kunder og våre ansatte har ikke råd til å betale regningen for dette! Vårt dugnadsbidrag kan ikke være at familiefirmaet og våre ansatte skal miste levebrødet etter 50 år med lønnsom drift, sier Dahl.   

NHO Reiseliv vil fortsette vår kontinuerlige og konstruktive dialog med regjeringen og Stortinget, for å sikre at ordningen kan hjelpe alle hardt rammede reiselivsbedrifter gjennom denne krisen:   

– Vi må sørge for at bedrifter som Bislet Bilutleie kommer seg gjennom denne krisen, og at de ansatte har en arbeidsplass å vende tilbake til når dette er over. NHO Reiseliv vil komme med ytterligere innspill til ordningen de kommende dagene, avslutter Bjørndal.   

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: