Destinasjonsselskapenes situasjon er svært presset

Nyhet

Publisert

#205

Regjeringen bør la kontingenten til destinasjonsselskapene bli en del av de uunngåelige utgiftene som dekkes i kompensasjonsordningen, mener NHO Reiseliv. Illustrasjonsfoto.

Regjeringen bør la kontingenten til destinasjonsselskapene bli en del av de uunngåelige utgiftene som dekkes i kompensasjonsordningen.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

I et brev til næringsminister Iselin Nybø, advarer administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold, om at destinasjonsselskapene, som er en viktig bestanddel av norsk reiseliv, nå kjemper for å overleve.

Fakta om Destinasjonsselskaper

  • Et aksjeselskap eller stiftelse hvor flere kommunale, lokale reiselivslag og bedrifter går sammen innen et naturlig område som ikke er avgrenset av kommune- eller fylkesgrenser.
  • Eies av næringen selv ved at bedriftene betaler en kontingent som fastsettes ut ifra størrelsen på bedriften.
  • Hovedoppgaven er å drive utadrettet markedsføring av reiselivsbedrifter i den aktuelle regionen og spiller en viktig rolle i koordineringen av næringen og av reiselivsaktivitetene som gjennomføres i kommuner og regioner.
  • Det finnes svært mange destinasjonsselskaper og reiselivslag i Norge i dag, fra de store aktørene i de største byene til små aktører i distriktene.

Les mer om Destinasjonsselskaper

Et fåtall av selskapene har organisert seg som AS og har kommet inn under kompensasjonsordningen, mens andre igjen er organisert som kommunale selskap, en stiftelse eller foreninger, og dermed ikke kvalifisert.

Alle destinasjonsselskaper er avhengig av kontingenten fra næringen i tillegg til bevilgninger fra kommune og fylke. Det er ikke uvanlig at nærmere 70 prosent av det totale markedsføringsbidraget i 2020 kommer fra hotell- og konferansebransjen, som igjen har blitt sterkt rammet.

Kutting i utgifter truer selskapene

Flere innen denne reiselivsbransjen, særlig hotellmarkedet som er blitt svært hardt rammet av korona-pandemien, ser nå på muligheten for å kutte utgifter, og vurderer om de skal «melde» seg ut av flere destinasjonsselskaper for 2021. En slik utmelding vil medføre at svært mange destinasjonsselskap må si opp mange ansatte eller i verste fall legge ned driften.

Det er med andre ord behov for tilskudd. Tilbakemeldingene fra selskapene viser at det er sterkt variabelt hvor mye av næringsmidlene som er gitt til fylker og kommuner til bruk til blant annet destinasjonsselskapene, som har nådd dem og vært til nytte.

Kontingent som kostnad

Portrett av Kristin Kron Devold med Ypsilon-brua i bakgrunnen

Regjeringen bør la kontingenten til destinasjonsselskapene bli en del av de uunngåelige utgiftene som dekkes i kompensasjonsordningen, skriver Kristin Krohn Devold. Foto: Oda Hveem

Da den nasjonale kompensjonsordningen ble vedtatt i april, ble kontingenter med fradragsrett definert som «faste uunngåelige kostnader». Markedsføringsstøtten som reiselivsbedriftene betaler til destinasjonsselskapene, har tidligere ikke blitt godkjent under denne ordningen.
Å la kontingenten til destinasjonsselskapene bli en del av de uunngåelige utgiftene vil kunne være en indirekte støtte for destinasjonsselskapene og en motivasjon for næringslivet å investere i dem også i 2021.

NHO Reiseliv mener det må finnes en løsning for destinasjonsselskapene, som er en viktig del av hvordan reiselivsbedriftene har organisert sin markedsføringsvirksomhet. Mister Norge destinasjonsselskapene, vil en viktig bestanddel av norsk reiseliv bli borte, og næringen vil miste mye svært sentral kompetanse på markedsføring og utvikling av Norge som reisemål. Dette vil ramme mulighetene Norge som reisemål har til å reise seg etter korona. 

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 13. mai 2022

Norske reiselivsbedrifter er optimistiske foran årets sommersesong. Men mangel på arbeidskraft er en utfordring.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: