Disse bransjene omfattes av kompensasjonsordningen

Nyhet

Publisert

Bedrifter som er registrert på følgende NACE-koder omfattes av den nye kompensasjonsordningen. Foto: Pixabay.

Bedrifter som er registrert på følgende NACE-koder omfattes av den nye kompensasjonsordningen. Foto: Pixabay.

Se hvilke NACE-koder som faller under den nye kompensasjonsordningen.

Sist oppdatert 21.10.20 kl. 15.00. 

Tirsdag 20. oktober lanserte regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivet som skal dekke perioden ut året. Næringsdepartementet kom da med detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

NHO Reiseliv jobber med å få klarhet i detaljene rundt den nye ordningen. Vi vil oppdatere denne saken etter hvert som vi får kjennskap til nye detaljer.

Når gjelder ordningen fra- og til?

Ordningen gjelder for perioden 1. september – 31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021.

Hvem skal administrere ordningen?

Departementet foreslår at Brønnøysundregistrene skal være tilskuddsmyndighet, med hovedansvaret for forvaltning av ordningen. Brønnøysundregistrenes ansvar omfatter blant annet veiledning, behandling av søknader om støtte, vedtak, registrering av vedtak, utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd, oppfølging og kontroll. Nærings- og fiskeridepartementet vil være klageinstans.

Hvem kan få støtte?

Under følger en liste over hvilke NACE-koder som faller under den nye ordningen. 

NHO Reiseliv - NACE-koder kompensasjonsordning reiseliv
 
Attraksjoner og opplevelser
90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
91.022 Drift av kulturhistoriske museer
91.023 Drift av naturhistoriske museer
91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted
91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
93.110 Drift av idrettsanlegg (kun alpinanlegg omfattet)
93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker
93291 Opplevelsesaktiviteter
93.292 Fritidsetablissement
93.299 Fritidsvirksomhet ellers
 
Formidling
79.110 Reisebyråvirksomhet
79.120 Reisearrangørvirksomhet
79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
79.902 Guider og reiseledere
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
 
Overnatting
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
55.201 Drift av vandrerhjem
55.202 Drift av ferieleiligheter
55.300 Drift av campingplasser
55.301 Drift av campingplasser
55.302 Drift av turisthytter
55.900 Annen overnatting
 
Servering
56.101 Drift av restauranter og kafeer
56.102 Drift av gatekjøkken
56.210 Cateringvirksomhet
56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
56.301 Drift av puber
56.309 Drift av barer ellers
 
Transport, inkl. bakketjenester
49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
49.392 Turbiltransport
49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser
50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer
50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer
50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer
50.300 Passasjertransport på elver og innsjøer
52.230 Groundhandling og bakketjenester
 
Utleie og leasing
77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
77.210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
 
Messe- og konferansearrangør, event
74.903 Impressariovirksomhet
82.300 Messe- og konferansearrangør

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: