NHO Reiseliv

Innhold

Regjeringen gjør endringer i kompensasjonsordningen

Nyhet

Publisert

#205

Illustrasjonsbilde. (Foto: Nik MacMillan on Unsplash)

Utbedringene vil sikre bedre vilkår mindre bedrifter og bedrifter med særskilte lønnskostnader. Lover snarlig løsning for sesongbedrifter.

Tirsdag 28. april avholdt regjeringen en pressekonferanse der finansministeren gikk gjennom en rekke endringer i Kompensasjonsordningen. Finansministeren opplyste der at siden odningen startet 17. april har rundt 13 500 bedrifter fått utbetalt støtte. 

Halvert egenandel  

Regjeringen vil halvere egenandelen for bedrifter til 5000 kroner, for søknaden i april. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft. Dette vil trolig slippe til en rekke flere bedrifter, og ifølge anslag fra myndighetene vil det føre til at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen.  

Vi har spilt inn at vi mener egenandelen skal fjernes helt, da den har ført til at en rekke av våre medlemsbedrifter ikke har fått dekket kostnader i den første runden.  En halvering vil allikevel kunne hjelpe mange - 10 000 kroner kan være mye for en liten reiselivsbedrift, sier politisk rådgiver Kjersti Aastad. 

Modell for sesongbedrifter   

Mange av NHO Reiselivs medlemmer er sesongbedrifter, eksempelvis alpinsentre og fornøyelsesparker, som har størstedelen av sin inntjening i løpet av en kort periode. Den inntjeningen brukes til å dekke kostnadene gjennom hele året 

Regjeringen opplyser at de jobber med en beregningsmodell for sesongbedrifter, og at denne snart er klar. Det vil da åpnes for en samlet etterbetaling for mars, april og mai 

- NHO Reiseliv har jobbet på for å få enn egen innretning for sesongbedrifter, og vi er fornøyde med at dette snart er på plass. Stortinget var tydelig i sin respons på kompensasjonsordningen at dette måtte inn. Det er bra at dette nå håndteres hurtig, sier Aastad.  

Bedrifter med særskilte lønnskostnader 

I Kompensasjonsordningen åpnes det nå også for at bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr, inkludert fôr. Endringen kommer først på plass for søknadsrunden som gjelder for april, men vil bli tilbakebetalt for mars. 

NHO Reiseliv har bedt om en presisering på hvorvidt denne endringen også omfatter f.eks. hundesleder, fornøyelsesparker, dyrehager, akvarier, opplevelsessentre, lekeland, rafting og liknende aktiviteter. Så snart vi får klarhet i dette vil vi formidle det til medlemmene.  
 
Regjeringen opplyser at den planlegger en ny Stortingsproposisjon i månedsskiftet mai / juni, som vil ta sikte på ytterligere tiltak for å få reiselivet gjennom krisen. Finansministeren presiserte at tiltakene som er iverksatt må justeres etter hvert som restriksjonene i samfunnet løses.  
 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: