NHO Reiseliv

Innhold

Oversikt over endringer i kontantpakken

Nyhet

Publisert

Oversiktsbilde av Vandrehallen i Stortinget. Journalister står nederst i bildet, spredt utover, og ser mot en talende Trygve Slagsvold Vedum. Bak han og ved siden av ham står flere politikere.

Vandrehallen i Stortinget. Foto: Stortinget

Her er de viktigste resultatene for reiselivet av Stortingets behandling av kontantordningen.

Stortinget behandlet i dag, 7. april, regjeringens forslag til en kontantordning for bedriftene. På de fleste relevante punktene for reiselivet har det kommet innspill fra Stortinget, og NHO Reiseliv vil nå jobbe med å følge opp de forslagene som skal utarbeides ytterligere.

Sesongbedriftene tas på alvor

Finanskomitéen har tatt sesongbedrifters bekymringer på alvor. Stortinget ber nå regjeringen om å sørge for å utarbeide en annen beregning til kompensasjonsordning for foretak som har store sesongvariasjoner i inntekten:  

Følgende tekst ble innstilt: «Stortinget ber regjeringen vurdere om relevante kostnader i kompensasjonsordningen kan periodiseres i tråd med «sammenstillingsprinsippet» i regnskapsloven § 4-1, slik at kostnader som er påløpt for å skape en inntekt, henføres til samme periode (måned) som inntekten.»

– Det er bra at sesongbedriftenes situasjon tas på alvor, og at periodisering av inntekter vil bli vurdert, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Vi har jobbet hardt den siste uken for å fremme sesongbedriftenes bekymring rundt omsetningsfastsettelse og sesongvariasjoner overfor regjeringen og Stortinget.  Jeg har stor tro på at vi kan komme frem til en god løsning for våre medlemmer.   NHO Reiseliv setter stor pris på de konstruktive tilbakemeldingene medlemmene har gitt oss om denne ordningen, og vi har tatt mange av dem med oss i arbeidet opp mot myndighetene, sier hun. 

Ikke-skattepliktige og stiftelser

Flere av våre medlemmer har kommunisert bekymring rundt hvorvidt frivillige organisasjoner og ideelle, samt deler av opplevelse- og kulturnæringen ville møte kravet om at et foretak må være skattepliktig for å få tilgang til kompensasjonsordningen. Dette gjelder for eksempel museer, akvarier og butikker uten momsplikt. 

I sin innstilling ber komiteen regjeringen om å finne en løsning som gjør at slike virksomheter ivaretas på en hensiktsmessig måte: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og museumsdrift, ivaretas.»

NHO Reiseliv vil følge opp dette punktet i vårt videre arbeid for å sikre gode løsninger for våre medlemmer.

Nyetablerte selskaper

Som flere av våre medlemmer har påpekt, vil nyetablerte selskaper eller selskaper i sterk vekst ha et unøyaktig sammenlikningsgrunnlag for kontantordningen. 

Stortingets finanskomité har  merket seg at finansministeren  avklarte at foretak som er yngre enn ett år vil kunne bruke omsetningen i januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet i mars, april og mai, og også uttalt i media at man ser på muligheten for at det kan gjelde foretak som har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019–februar 2020, eller av ulike årsaker hadde unaturlig lav omsetning i løpet av våren 2019.

 – De som nylig bestemte seg for å starte en reiselivsbedrift i dette landet har fått en knalltøff start. Å få på plass brede kontantordninger har vært førsteprioritet. Nå må vi jobbe for at alle ivaretas, også oppstartsbedriftene, sier Krohn Devold.

Stortinget anerkjente at oppstartbedrifter vil ha lav omsetning også tidlig i år, men likevel trenge støtte. De viser til styrkingen av ordninger under Innovasjon Norge rettet mot oppstartbedrifter, som innovasjonslån og etablerertilskudd.

Stortinget ba regjeringen om å følge situasjonen for oppstarts- og vekstbedrifter tett. NHO Reiseliv vil jobbe for å sikre at regjeringen holdes oppdatert på hvordan disse tiltakene kan hjelpe våre medlemmer. 

Alkoholavgiften og avgift på alkoholfri drikkevarer

Stortinget støttet regjeringens forslag om å utsette innbetalingen av alkoholavgift fra henholdsvis 18. april og 18. mai 2020 til 18. juni 2020. De folkevalgte støttet også forslaget om at innbetalingen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer skal flyttes fra henholdsvis 18. april og 18. mai 2020 til 18. juni 2020.

NHO Reiseliv er positive til avgiftslette og avgiftsutsettelser der dette er mulig. Det viktigste nå er å sikre bedriftenes likviditet gjennom den første delen av denne krisen. På sikt vil NHO Reiseliv jobbe for øvrige tiltak som kan bidra til gjenoppstart av drift. Regjeringen har signalisert at de forstår at denne krisen vil påvirke reiselivet i lang tid fremover. 

Endringer i pakkereiseloven

Stortinget støttet regjeringens forslag om at reise selskapene til å tilbakebetale ved avbestilling fra 14 dager til tre måneder. Vedtaket ble gitt tilbakevirkende kraft. I tillegg ble dete foreslått en ordning med kreditnota som de reisende kan godta. Stortinget ba regjeringen om å komme tilbake med mer langsiktige løsninger for sektoren, og en ytterligere styrking av Reisegarantifondet. NHO Reiseliv har trisdag 7. april levert et høringssvar til disse endringene.  

Stortinget voterer over innstillingen første gang i dag, 7. april. Andregangsvotering  vil være tirsdag om en uke grunnet påskeferie. Vedtaket må da senest sanksjoneres i ekstraordinært statsråd samme dag om man skal starte søknadsportalen 17. april, slik finansministeren skisserte at var første mulighet da han la frem regjeringens forslag til ordningen. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: