Endringer i regler om omsorgspenger

Barn ser på utsikten fra Ekebergrestauranten

Fra og med 13. mars 2020 reduseres arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger til tre dager.

Fra og med 13. mars 2020 reduseres arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger til tre dager

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Nyttig å vite om politiske vedtak under korona-krisen:

  • Normalt tar politiske vedtak lang tid å fatte, fordi de skal på demokratisk høring og sjekkes ut i departementene. I en krisesituasjon vil man forbigå disse stegene for å kunne ta raske grep. Nå har det også blitt vedtatt en kriselov, som gir regjeringen mulighet til å vedta nye forskrifter raskt. 

  • Dette betyr at det blir vanskeligere for oss som organisasjon å informere korrekt om prosessene. Vi har allerede sett at vedtak har blitt fattet, som har måttet bli endret pga. juridiske hindringer, som EØS-reglene.

  • Vi må derfor ta forbehold angående det vi legger ut av både foreslåtte og vedtatte tiltak her. Selv om det er politisk enighet, så kan de endres.

  • I de tilfeller hvor dette rammer våre medlemsbedrifter, så jobber vi for å få på plass andre tiltak som kan hjelpe. Situasjonen har rammet nær sagt alle deler deler av norsk næringsliv, og vi står i en situasjon der myndighetene står foran tøffe prioriteringer hvor ikke alle utfordringer kan eller vil løses umiddelbart.   
Saken er oppdatert 20. mars kl 15.10. 

Tiltaket med å gi foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager» er forskriftsfestet fra i dag. Samtidig skal arbeidsgiver kun finansiere de tre første dagene, resten kan søkes refundert fra NAV. Reglene trer i kraft straks og med tilbakevirkende kraft fra fredag 13. mars.

Dette er reglene: 

  • Arbeidsgiverperioden for utbetaling av omsorgspenger kortes ned slik at arbeidsgiver bare skal betale de tre første dagene med omsorgspenger. Imidlertid må arbeidsgiver forskuttere også de øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.
  • Foreldre kan som kjent, få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt. Fordi situasjonen rundt Korona-utbruddet er uavklart og omsorgspengedagene (syke-barn-dager) fort kan bli brukt opp, dobles antall omsorgsdager for alle foreldre. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder de nye doble antall dager generelt, og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.
  • Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.
  • Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende tilsvarer den reduserte arbeidsgiverperioden, ettersom de er sin egen arbeidsgiver. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra NAV. Refusjon og utbetaling vil kunne ta noe tid i dagens pressede situasjon.
  • For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: