Flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter frykter konkurs

Nyhet

Publisert

#205

Ny undersøkelse viser at majoriteten av landets reiselivsbedrifter står på randen av konkurs.

Flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter i NHO Reiselivs undersøkelse mener det er en reel risiko for at de går konkurs som følge av koronasituasjonen. – Dette setter 125.000 arbeidsplasser i fare. Alle med stor omsetningssvikt må få full nytte av regjeringens kompensasjonsordning, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

bilde av forsiden på rapporten Situasjonsanalyse av norsk reiselivsbransje i koronatider

Svarene på medlemsundersøkelsene i mars er inkludert i denne situasjonsanalysen. Klikk på bildet for å gå direkte til rapporten.

En undersøkelse gjennomført 26. og 27. mars blant NHO Reiselivs medlemmer viser at majoriteten av landets reiselivsbedrifter står på randen av konkurs. Etter press fra NHO lanserte regjeringen 27. mars en kompensasjonsordning for bedrifter som opplever at omsetningen svikter. NHO Reiseliv har spilt inn flere krav til arbeidet med innretningen til denne ordningen:

− Kompensasjonsordningen er en viktig seier for oss, men vi er ikke i mål og det er fortsatt mange detaljer som ikke er på plass. Blant annet må ordningen ikke bare omfatte de bedriftene som myndighetene har pålagt å stenge, men også de bedriftene som lider store økonomiske tap som en direkte konsekvens av koronasituasjonen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

9 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte

Undersøkelsen viser at 9 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 78 prosent har permittert mellom 76 - 100 prosent av sine ansatte. Andelen permitterte i reiselivet er betraktelig høyere enn gjennomsnittet blant NHOs medlemmer der 56 prosent svarer at de har permittert ansatte.

Reel risiko for konkurs hos flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter

65 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller snart. 63 prosent vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronasituasjonen – en betraktelig høyere andel enn gjennomsnittet blant NHOs medlemmer der 32 prosent frykter konkurs.

Kristin Krohn Devold.

Undersøkelsen bekrefter at reiseliv er den næringen som er hardest rammet av koronasituasjonen. Flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter sier det er reel risiko for at bedriften går konkurs. Det er dobbelt så høy andel som gjennomsnittet i næringslivet for øvrig, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold. (Foto: Håkon Eltvik/NHO Reiseliv)

− Undersøkelsen bekrefter at reiseliv er den næringen som er hardest rammet av koronasituasjonen. Flere enn 6 av 10 reiselivsbedrifter sier det er reel risiko for at bedriften går konkurs. Det er dobbelt så høy andel som gjennomsnittet i næringslivet for øvrig. Kompensasjonsordningen må omfatte alle reiselivsbedrifter som har fått store begrensninger i driften som følge av korona-tiltakene, fortsetter Krohn Devold.

Servering har høyest andel permitterte

Serveringsbedriftene har høyest antall permitterte med 9 av 10 bedrifter som har permittert 76-100 prosent av sine ansatte. Det er også servering og uteliv som har de største utfordringene med å betale regninger fremover. 72 prosent svarer at de har problemer med å betale regningene som forfaller snart.

Om NHO Reiselivs koronaundersøkelse:

NHO Reiseliv gjennomfører ukentlige undersøkelser blant våre over 3 300 medlemsbedrifter for å kartlegge hvordan koronaviruset påvirker reiselivsnæringen. Dette gir oss et nyttig grunnlag for vårt videre arbeid opp mot myndighetene, og sikrer at vi hele tiden har en oppdatert oversikt over situasjonen blant våre medlemmer. Undersøkelsen gir oss også en mulighet til å følge utviklingen over tid. Siste undersøkelse ble gjennomført 26. og 27. Mars. 880 reiselivsbedrifter har svart.

Les og last ned rapporten her 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 13. mai 2022

Norske reiselivsbedrifter er optimistiske foran årets sommersesong. Men mangel på arbeidskraft er en utfordring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: