Bred støtte til bedre rammebetingelser for reiselivet

Nyhet

Publisert

Momsreduksjon, permittering, skjenkestopp og makstak på konferanser var blant temaene da NHO Reiseliv inviterte til møte om veien videre for reiselivet.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Ferske tall om reiselivet

NHO Reiselivs nyeste medlemsundersøkelsen ble gjennomført 31. juli. 609 reiselivsbedrifter har respondert. 

  • Nær 4 av 10 bedrifter har økt omsetning i juli, men det er store variasjoner 
  • Fortsatt mange permitterte i reiselivet
  • 28 prosent har planer for oppsigelser som følge av koronaviruset 
  • Fortsatt høyt antall som frykter konkurs 
  • Stor nedgang i bookinger for høsten sammenlignet med fjorårets høstsesong 
  • Risikerer masseoppsigelser hvis permitteringsordningen ikke forlenges  

Se flere av tallene og les vår oppdaterte situasjonsanalyse om reiselivet her

På et digital frokostmøte i regi av NHO Reiseliv 11. august, diskuterte eksperter og politikere veien videre for norsk reiseliv. Under møtet etterlyste opposisjonspartiene bedre rammevilkår for bransjen, og ikke minst en avklaring rundt forlenging av permitteringsordningen.

– Det er uttrykt en veldig klar forventning fra et flertall på Stortinget at permitteringsordningen utvides til 52 uker, og at det må skje snart. Frp forventer at regjeringen leverer på dette ganske snart, uten at det følges av unødvendige kostnadskrevende tiltak for arbeidsgiverne i samme slengen, sa Siv Jensen, partileder i Frp.

Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal og Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik uttrykte også stor utålmodighet rundt forlengingen av permitteringsordningen. Næringsminister Iselin Nybø lovet at regjeringen på nytt vil vurdere situasjonen nå rett etter ferien.

– Bør revurdere skjenkestopp og konferansenekt

Under frokostmøtet rettet opposisjonen kritikk mot flere av regjeringens nyeste tiltak. Siv Jensen tok blant annet opp skjenkestopp og makstak på konferanser.

– Jeg mener at regjeringen bør revurdere skjenkestoppen, som fremstår mer som en Krf-seier enn et reelt smitteverntiltak, sa Jensen.

Den tidligere finansministeren frykter at det er betydelig mer risiko forbundet med store private ansamlinger enn på utesteder som har evne til å håndtere smittevern på en mye bedre måte.

Partileder i Frp Siv Jensen

Partileder i Frp Siv Jensen på NHO Reiselivs digitale frokostmøte 11. august 2020.

Jensen inviterte til en reduksjon av serveringsmomsen, og sa at hun mener at regjeringen bør begrunne bedre hvorfor man ikke kan utvide makstaket på 200 personer på konferanser. Profesjonelle aktører ved store konferansehoteller har både kunnskap og plass til å gjennomføre store arrangementer, sa Jensen.

Forlenging av støttetiltak

Det var bred enighet i politikerpanelet om at kompensasjonsordningen og andre støttetiltak bør videreføres så lenge smittevernkrav er innført. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik påpekte at dette også bør omfatte kommunale smittevernkrav, noe NHO Reiseliv tidligere har etterlyst.

Næringsministeren har brukt sommeren på å følge krisen i reiselivet, og lovet støtte fremover.

– Reiselivet kjente på denne krisen først, og må leve med den lengst, sa næringsminister Nybø.

I likhet med de andre deltagerne, fremhevet Nybø det tette samarbeidet som har vært mellom NHO og myndighetene gjennom hele krisen. Nybø sa imidlertid at hun tror ikke man enda ikke har sett effekten av ordningene rettet mot reiselivet, blant annet midler til Innovasjon Norge og næringsfond som skal distribueres lokalt, og manet til tålmodighet.

#205

Under frokostmøtet presenterte adm. dir. i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold nødvendige politiske tiltak for et reiseliv i krise. Klikk på bildet for å se presentasjonen i sin helhet på NHO Reiselivs LinkedIn-side.

En viktig jobbmaskin

Under frokostmøtet presenterte sjeføkonom i NHO Øystein Dørum nøkkeltall for reiselivet og økonomien generelt. Han påpekte at reiselivet står for rundt en tiendedel av sysselsettingen i privat sektor, og at sektoren er og vil være en viktig jobbmaskin nå, og fremover.

#205

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum presenterte tall for reiselivet og økonomien generelt, under frokostmøtet i regi av NHO Reiseliv.

– Vi står i en nasjonal krise som rammer veldig ulikt, og reiselivet er en av de næringene som er særlig hardt rammet, sa Dørum.

Dørum sa at reiselivet er spesielt hardt rammet fordi mange har opplevd omsetningssvikt i en periode der omsetningen normalt er høyere enn ellers i året. Basert på medlemsundersøkelser fra NHO, sa Dørum at andelen i reiselivet som frykter konkurs er fallende, men at det er spesielt de små reiselivsbedriftene med færre enn ti ansatte som frykter konkurs.

På et mer generelt nivå, konkluderte Dørum med at de økonomiske indikatorene går rett vei, men at økonomien vil preges av koronasituasjonen.

- Bunnen ligger bak oss, og nå er vi i ferd med å få en sakte bedring. Men må holde tungen rett i munnen, for det er forskjell på endring og nivå. Vi er ikke tilbake der vi var før koronaviruset traff, sa Dørum.

Han advarte om at globale oversikter over tiltak viser at oppmykningen går tregere nå enn tidligere i vår og sommer, som også vil reflekteres i økonomisk aktivitet fremover.

Les også:
Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: