– Norge må gi klarsignal for høstens konferansemarked slik de gjør i Danmark

Tom spisesal

For større hoteller er konferansemarkedet livsviktig. NHO Reiseliv tar til orde for at Norge må gjøre som Danmark og åpne opp for forsamlinger opp mot 500 personer. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Fra og med august vil Danmark åpne for forsamlinger med opptil 500 personer. Frem til den tid vil det skje en gradvis gjenåpning. – Jeg forventer at Norge gjøre det samme. Det haster å gi trygghet for konferansemarkedet til høsten for å unngå massekonkurser, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Etter at smittekurvene har begynt å flate ut, har mange europeiske land, deriblant Danmark, varslet eller startet gjenåpningstiltak. Danmark vil blant annet ha en gradvis oppmykning av regler knyttet til forsamlinger og konferanser, og vil åpne opp for forsamlinger opp mot 500 personer fra og med august. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at Norge må følge Danmarks eksempel:  

Portrett av Kristin Kron Devold med Ypsilon-brua i bakgrunnen

– Det haster å gjenåpne konferansemarkedet i Norge for å unngå massekonkurser, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold. (Foto: Håkon Eltvik/NHO Reiseliv)

– Det haster å gjenåpne konferansemarkedet i Norge for å unngå massekonkurser. Konferanser og større arrangementer er en livsviktig del av omsetningen for mange hoteller og restauranter rundt om i landet. Ansvarlig oppmykning, slik de gjør i Danmark, vil kunne sikre konferansehøsten som står for en stor del av inntekten til reiselivsbedriftene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

Store konferansehotell møter krav til areal og avstand  

– De store konferansehotellene er viktige sysselsettingsmotorer over hele landet, men inntil myndighetene gir signaler som Danmark har gjort, vil de ikke ha noe marked av betydning i hele 2020. Det gjør det umulig å hente ansatte tilbake fra permittering, og kan bety oppsigelser isteden. I dag er næringslivet og kundene utrygge på hva de kan bestille. Fortsetter dagens kurs vil vi se en konkursbølge i svært mange reiselivsbedrifter utover 2020sier Krohn Devold.  

– Dette er mulig å løse. Verdens helseorganisasjon legger for eksempel vekt på at det på restauranter skal være ett bord for hver 10. kvadratmeter, og maks 4 personer per bord. Det betyr at de vektlegger avstand, ikke samme antall personer uansett størrelsen på lokalet. En stor konferansesal eller restaurant vil klare store ansamlinger av mennesker med disse kravene, fortsetter Krohn Devold.  

7 av 10 bedrifter med over 50 ansatte har planer for oppsigelser   

NHO Reiselivs ferskeste medlemsundersøkelse fra 17. april viser at blant hotellbedrifter med mer enn 50 ansatte svarer så mange som 68 prosent at de har planer for oppsigelser (gjennomsnittet i reiselivet for øvrig ligger på 30 prosent).  Det betyr at det er de store motorene med mange ansatte som nå er mest truet. 

NHO Reiseliv-direktøren tror det høye antallet som vurderer oppsigelser blant større virksomheter blant annet har sammenheng med uklarhetene knyttet til regler rundt forsamlinger og konferanser:   

– For større hoteller er konferansemarkedet livsviktig, men uklarheter og ulike regler fører til uforutsigbarhet og frykt for å miste hovedinntekten resten av året. Det foreligger ikke konkrete nasjonale bestemmelser om hvor mange mennesker som kan være samlet på et sted. Enkelte kommuner har egne bestemmelser om antall mennesker. I Oslo er det for eksempel satt en begrensning på 50 personer på et arrangement. Andre kommuner har ingen begrensninger, men gjestene er usikre på om de kan bestille. Jeg har en klar forventning om at Norge også tillater konferanser med 500 deltakere fra august, og at det skjer en oppmyking fra mai med avstandsfokus - ikke makstall i et rom. Det må til for å få permitterte tilbake i jobb, avslutter Krohn Devold.   

For mer informasjon om NHO Reiselivs medlemsundersøkelse og konsekvensene av koronakrisen for reiselivet, les «Situasjonsanalyse av norsk reiselivsnæring». 

Lovende julebordsesong, men fremdeles stort sprik

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 17. november 2021

Mange reiselivsbedrifter melder om høyere bookingnivå foran årets julebordsesong sammenlignet med 2019. Samtidig er det fortsatt en del bedrifter som ikke er tilbake til normalen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: