NHO Reiseliv

Innhold

Hvordan håndtere gjester fra utlandet?

Fly tar av fra rullebanen

TORP Sandefjord lufthavn Foto: Dag Nordsveen

Hva gjør du om en gjest ankommer fra et rødt land uten å ha vært i karantene? Hvor skal vedkommende losjeres? Og hvem betaler?  Her finner du oversikten over hvilke regler som gjelder for karanteneplikt for reisende til Norge.

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme.

Denne artikkelen ble sist oppdatert 23. november 2020. 

  • Alle som kommer til Norge fra utlandet - med unntak av gule land/områder - skal være i karantene i 10 døgn. Det er enkelte unntak for karanteneplikten. Se oversikt over unntak for karanteneplikten her

  • Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Unntak: Personer som er bosatt i Norge, personer som eier bolig i Norge, arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger, arbeidsreisende fra enkelte EU/EØS-land, samt utenlandsstudenter som før studiene var bosatt i Norge. Personer som er unntatt karantenehotell, må i karantene på annet egnet sted, og karantene må overholdes i 10 dager. Les mer om karantenehotell i Covid-19-forskriften her. 

  • Reisende fra "røde land/områder" må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge, personer i transitt eller personer som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland for å jobbe. Les mer om krav om negativ SARS-CoV-2, og unntak fra dette, ved ankomst til Norge i Covid-19-forskriften her. 
Les mer: Oppdatert oversikt over gule og røde land 

Hvordan forholde seg til gjester i karantene

Se informasjonsskriv til turister/personer som besøker Norge samt spørsmål og svar om innreise til Norge på regjeringen.no 

Kommuneoverlegen er ansvarlig

I henhold til smittevernloven har kommuneoverlegen ansvar for å finne egnet sted for isolasjon, sørge for nødvendig helsehjelp til gjester i isolasjon, samt øvrige smitteverntiltak.

Vi anbefaler deg å kontakte kommuneoverlegen for spørsmål vedrørende losjering av turister i karantene.

Spørsmål og svar om gjester fra utlandet 

Eksempel 1: Gjest fra utlandet blir avvist på grensen eller må i karantene hvis gjesten blir. Hvis gjesten må i karantene – hvor skal dette gjøres - og hvem betaler?

Utenlandske reisende med karanteneplikt, som ikke velger å dra tilbake umiddelbart, innkvarteres på karantenehotell.

Politiet vil informere gjesten om plikten til å oppholde seg på karantenehotell ved ankomst til Norge. Politiet vil, i samarbeid med kommunen, orientere om hvilket hotell som skal benyttes.

Gjesten må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Barn under ti år som bor på samme rom som sin foresatt er unntatt egenandel, mens barn i alderen 10-18 år belastes med halv egenandel, altså 250,-. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene, som igjen får det dekket av staten.

- Les mer om karantenehotell på regjeringen.no her

Eksempel 2: Utenlandsk gjest insisterer på å komme, men overnattingsstedet ønsker ikke å ta imot vedkommende

Overnattingssteder kan kontakte gjester og gi dem beskjed om at de ikke ønsker at de skal komme dit. Gjester som likevel insisterer på å komme, bes om å ta kontakt med kommuneoverlegen direkte, for en avklaring av hvor de skal bo.

Eksempel 3: En gjest ankommer fra et rødt land, og vil sjekke inn, men har ikke vært i karantene. Hvordan skal hotellet håndtere dette?

Hvis turistene ikke har planlagt oppholdssted, har kommunen ansvar for å finne egnet sted for innlosjering, sørge for nødvendig helsehjelp, samt øvrige smitteverntiltak.

Vi anbefaler deg å kontakte politiet / kommuneoverlegen for spørsmål angående losjering av turister fra røde land.

Eksempel 4: Hvordan skal hotellet forholde seg dersom man blir klar over at en gjest som allerede oppholder seg på hotellet skulle vært i karantene, men ikke har etterkommet karantenekravet?

Vi anbefaler deg å kontakte politiet / kommuneoverlegen for spørsmål angående losjering av turister fra røde land.

Det er den enkelte gjest som har et individuelt ansvar for å sørge for at karantenebestemmelsene blir fulgt. Vedkommende kan bli bøtelagt for brudd på dette. Hotellet har anledning til å nekte en gjest å ta inn på hotellet, eller avslutte oppholdet ved brudd på karantenebestemmelser eller andre smitteverntiltak.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhet, Politikk korona, politikk

Dette har vi oppnådd, og dette jobber vi videre med

NHO Reiseliv har jobbet opp mot myndighetene for å bedre kompensasjonsordningen. Vi er glad for at myndighetene har lyttet til oss, men vi har ikke fått gjennomslag for alt. Vi fortsetter arbeidet med å få på plass treffsikre tiltak for reiselivet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: