NHO Reiseliv

Innhold

Hvordan håndtere gjester fra utlandet?

Nyhet

Publisert

Fly tar av fra rullebanen

TORP Sandefjord lufthavn Foto: Dag Nordsveen

Det er viktig at de som arbeider med reisende gir god informasjon om karantenereglene. Her finner du oversikten over hvilke regler som gjelder for karanteneplikt for reisende til Norge.

Ikke alle utenlandske gjester er oppdatert angående norske karantenekrav. Helsedirektøren kom under pressekonferansen 31. juli med klar oppfordring til alle som arbeider med reisende om å gi god informasjon om karanteneplikt til gjester fra utlandet. 

Regjeringen har kunngjort nye karanteneregler for reisende til Norge. Fra nå av skal:

  • Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge med mindre karanteneplikt er unntatt (….). Personer med karanteneplikt som er bosatt i eller ankommer fra et område med forhøyet smitte ("Røde" land red.anm), skal ved ankomst til Norge kunne legge frem en bestilling av eller skriftlig avtale om et sammenhengende opphold på en og samme registrerte adresse i Norge for de 10 første dagene i landet. Ved kortere opphold enn 10 dager gjelder dokumentasjonskravet for den perioden personen skal være i landet. Dokumentasjonskravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge.

  • En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.

Les mer: Oppdatert oversikt over grønne og røde land 

Ved ankomst kan utenlandske beboere velge å returnere til hjemlandet eller bli satt i karantene, blant annet der de har avtalt losji.  Vi ser at dette praktiseres ulik fra kommune til kommune. Smittevern innenfor nasjonale retningslinjer er kommunelegens ansvar, og disse vil derfor ha et visst handlingsrom, men de må forholde seg til smittevernlovens bestemmelser

Friske reisende kan ilegges karantene på hotell

Friske reisende kan dra til sin destinasjon med planlagt reisemiddel før de settes i 10 dager hjemmekarantene. De reisende skal ikke ha nærkontakt med andre på veien. 

Turister skal også i karantene, fortrinnsvis i den losji de allerede har bestilt. 

Helsedirektoratet har publisert informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk. Disse kan du laste ned her. 

Eksempel 1: Gjest fra utlandet – blir avvist på grensen eller må i karantene hvis gjesten blir.
Hvis gjest må i karantene – hvor og hvem betaler?

Utenlandske reisende med karanteneplikt, som ikke velger å dra tilbake umiddelbart, kan reise til bestemmelsesstedet og må i karantene der. Kilde: Helsedirektoratet

Konsekvensen av dette er at gjester fra utlandet som velger å gjennomføre reisen, til tross for karanteneplikt, skal sitte i karantene på hotellrommet eller annet egnet oppholdssted. 

Eksempel 2: Utenlandsk gjest insisterer på å komme, men overnattingsstedet ønsker ikke å ta imot vedkommende

 Overnattingssteder kan kontakte gjester og gi dem beskjed om at de ikke ønsker at de skal komme dit, fordi de ikke vil at gjestene skal bo på hotellet i karantenetiden. 

Gjester som likevel insisterer på å komme, bes om å ta kontakt med kommunelegen direkte, for en avklaring av hvor de skal bo.

Eksempel 3: En gjest fra "rødt land" ankommer Norge etter 2 dagers opphold i "grønt land". Skal gjesten i karantene? 

Ja. Karantene skal observeres av alle som ankommer fra "røde land". Siden gjesten allerede har vært 2 dager innenfor "grønt land", skal gjesten observere karantene i 8 dager ved ankomst til Norge. 

Hvordan forholde seg til gjester i karantene 

Se informasjonsskriv til turister/personer som besøker Norge samt Råd til personer som er i hjemmekarantene på fhi.no.

Kommunelegen er ansvarlig
I henhold til smittevernloven har kommunelegen ansvar for å håndtere denne situasjonen. Hvis turistene ikke har planlagt oppholdssted, har kommunen ansvar å finne egnet sted for isolasjon, sørge for nødvendig helsehjelp til gjester i isolasjon, samt øvrige smitteverntiltak.
Vi anbefaler deg å kontakte kommunelegen for spørsmål vedrørende losjering av turister i karantene.

Nyhet pressemelding, korona, reiseliv, politikk, koronaviruset

– Vi forventer snarlig flere tiltak av regjeringen for å redde et reiseliv i krise

– Tiltakene som regjeringen kom med i dag, særlig permitteringskostnadene, vil hjelpe noe umiddelbart, men totalt sett blir dette for lite slik denne krisen nå utvikler seg. Det må komme mer i dagene fremover.

Nyhet korona, koronaviruset

─ Gode tiltak fra regjeringen, men spesifikke grep for reiselivet må komme raskt

Regjeringen presenterte i dag tiltak som skal hindre konkurser og oppsigelser som følge av koronaviruset. NHO Reiseliv mener dette er et skritt på veien, men forventer at de spesifikke tiltakene for hardt rammede bransjer som reiselivet kommer raskt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: