Hvordan håndtere gjester fra utlandet?

Fly tar av fra rullebanen

TORP Sandefjord lufthavn Foto: Dag Nordsveen

Hva gjør du om en gjest ankommer fra et rødt land uten å ha vært i karantene? Hvor skal vedkommende losjeres? Og hvem betaler?  Her finner du oversikten over hvilke regler som gjelder for karanteneplikt for reisende til Norge.

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme.

Denne artikkelen ble sist oppdatert 17. mars 2021

  • Testplikt for innreisende innføres fra 2. januar: Regjeringen har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. 

  • Alle som kommer til Norge fra utlandet - med unntak av gule land/områder - skal være i karantene i 10 døgn. Det er enkelte unntak for karanteneplikten. Se oversikt over unntak for karanteneplikten her

  • Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Fra 19. mars 2021 gjelder dette også for personer bosatt i Norge,
    Unntak: Arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger, arbeidsreisende fra enkelte EU/EØS-land, samt utenlandsstudenter som før studiene var bosatt i Norge.
    Unntak: Det vil bli gjort unntak for arbeidsreiser og andre reiser som anses nødvendige av sterke velferdshensyn, som å være sammen med mindreårige barn, fødselen til eget barn, besøke døende eller alvorlig syke i nære familie og deltakelse i begravelsen til nært familiemedlem.

  • Personer som er unntatt karantenehotell, må i karantene på annet egnet sted, og karantene må overholdes i 10 dager. Les mer om karantenehotell i Covid-19-forskriften her.  Se også endringer i reglene om karantenehotell (12.mars 2021) 

  • Gjester fra "røde" land bør opplyses om at de må være 10 dager i karantene etter ankomst til Norge. Det stilles krav om negativ test som er tatt mindre enn 72 timer før ankomst. Det er mulig å forkorte karantenetiden ved to negative tester hvor den siste er tatt tidligst 7 dager etter ankomst. Karantenetiden skal som hovedregel tilbringes på dedikerte karantenehotell. Det er mulig å være i karantene på hytte/ leiebolig/ annet overnattingssted hvis gjestene innreisende kan fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for karantene, hvor de har enerom, eget bad og eget kjøkken/ matservering kan være i karantene. Det er en god del unntak for arbeidsreisende, pendlere osv. Disse fremgår av Covid-19 forskriften § 5 flg. 
Les mer: Oppdatert oversikt over gule og røde land 

Hvordan forholde seg til gjester i karantene

Se informasjonsskriv til turister/personer som besøker Norge samt spørsmål og svar om innreise til Norge på regjeringen.no 

Kommuneoverlegen er ansvarlig

I henhold til smittevernloven har kommuneoverlegen ansvar for å finne egnet sted for isolasjon, sørge for nødvendig helsehjelp til gjester i isolasjon, samt øvrige smitteverntiltak.

Vi anbefaler deg å kontakte kommuneoverlegen for spørsmål vedrørende losjering av turister i karantene.

Spørsmål og svar om gjester fra utlandet 

Eksempel 1: Gjest fra utlandet blir avvist på grensen eller må i karantene hvis gjesten blir. Hvis gjesten må i karantene – hvor skal dette gjøres - og hvem betaler?

Utenlandske reisende med karanteneplikt, som ikke velger å dra tilbake umiddelbart, innkvarteres på karantenehotell.

Politiet vil informere gjesten om plikten til å oppholde seg på karantenehotell ved ankomst til Norge. Politiet vil, i samarbeid med kommunen, orientere om hvilket hotell som skal benyttes.

Gjesten må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Barn under ti år som bor på samme rom som sin foresatt er unntatt egenandel, mens barn i alderen 10-18 år belastes med halv egenandel, altså 250,-. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene, som igjen får det dekket av staten.

- Les mer om karantenehotell på regjeringen.no her

Eksempel 2: Utenlandsk gjest insisterer på å komme, men overnattingsstedet ønsker ikke å ta imot vedkommende

Overnattingssteder kan kontakte gjester og gi dem beskjed om at de ikke ønsker at de skal komme dit. Gjester som likevel insisterer på å komme, bes om å ta kontakt med kommuneoverlegen direkte, for en avklaring av hvor de skal bo.

Eksempel 3: En gjest ankommer fra et rødt land, og vil sjekke inn, men har ikke vært i karantene. Hvordan skal hotellet håndtere dette?

Hvis turistene ikke har planlagt oppholdssted, har kommunen ansvar for å finne egnet sted for innlosjering, sørge for nødvendig helsehjelp, samt øvrige smitteverntiltak.

Vi anbefaler deg å kontakte politiet / kommuneoverlegen for spørsmål angående losjering av turister fra røde land.

Eksempel 4: Hvordan skal hotellet forholde seg dersom man blir klar over at en gjest som allerede oppholder seg på hotellet skulle vært i karantene, men ikke har etterkommet karantenekravet?

Vi anbefaler deg å kontakte politiet / kommuneoverlegen for spørsmål angående losjering av turister fra røde land.

Det er den enkelte gjest som har et individuelt ansvar for å sørge for at karantenebestemmelsene blir fulgt. Vedkommende kan bli bøtelagt for brudd på dette. Hotellet har anledning til å nekte en gjest å ta inn på hotellet, eller avslutte oppholdet ved brudd på karantenebestemmelser eller andre smitteverntiltak.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: