Involverer medlemmer i arbeid med tiltak for reiselivet

Nyhet

Publisert

Skjermbilde fra NHO Reiselivs digitale møte med Østfoldbenken 18. september 2020

Skjermbilde fra NHO Reiselivs digitale møte med Østfoldbenken 18. september 2020

Sammen med flere medlemsbedrifter skal NHO Reiseliv møte alle fylkesbenkene på Stortinget de neste ukene. Målet er at politikerne vet hvilke tiltak som må på plass for å berge flest mulig arbeidsplasser i reiselivet.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Denne uken har NHO Reiseliv hatt møter med fylkesbenken til Sogn og Fjordane, Akershus og Østfoldbenken, der temaet er hvilke tiltak som må på plass for å berge reiselivet gjennom koronakrisen.

Kompensasjonsordningen har fungert bra for store deler av reiselivet. Men, fra og med 1. september ble ordningen avviklet uten noen ny på plass - tross i at situasjonen for store deler av reiselivet minner om starten på krisen i mars. Nå opplever næringen å stå alene om å ta regningen for koronapandemien. NHO Reiseliv har kjempet for at en ny ordning skal komme raskt på plass. Regjeringen har varslet at de vil legge frem en såkalt reiselivspakke mandag 21. September.

De viktigste tiltakene reiselivsbedriftene trenger: 

Kompensasjonsordning må fortsette så lenge myndighetene pålegger reiselivsnæringen restriksjoner: Kompensasjonsordningen har fungert bra, den er velprøvd, digital og kan videreføres uten forsinkelser. Så lenge det er restriksjoner når det gjelder antallsbegrensinger, nasjonal skjenkestopp ved midnatt, krav om bordservering, bortfall av utenlandsmarkedet og enmeterskrav, er det påkrevd at man beholder en kompensasjon fra myndighetene.
 
Tilbakevirkende kraft med 80 prosent kompensasjon: Kompensasjonsgraden for august på 50 prosent er for lav på grunn av restriksjonene som kom 7.august. Etter denne datoen mistet store deler av utelivet 50 prosent av omsetningen over natten. I tillegg medfører frykt for smitte, og utsettelse av heving av arrangementsgrensen til 500, til et avbestillingsras av kurs og konferanser og private tilstelninger som bursdager og bryllup. For august bør det gis tilbakevirkende kraft med 80 prosent kompensasjon, ikke 50 prosent som ble besluttet i juni, da man så for seg redusert smitte og gjenåpning utover sommeren og høsten. Virkeligheten ble mye tøffere enn forventet, uten at kompensasjonsordningen ble justert tilsvarende.
 
Kompensasjonsordning fra 1. sept: Den gamle kompensasjonsordningen ble avviklet uten noen ny på plass, men den burde vært gjeldende helt til Stortinget kunne enes om en ny ordning. Ordningen fra mars-august var av Regjeringen kostnadsberegnet til 50 mrd. Kroner. Faktisk utdeling til alle bransjer ble ca. 5 mrd., hvorav kun 1,2 mrd. til reiseliv. I samme periode har reiselivet tapt 32 mrd. i omsetning på grunn av koronakrisen. 

Andre viktige tiltak som kan hjelpe reiselivet gjennom krisen: 

 • Løpetiden på kriselån bør utvides fra tre til seks år: Mange tok opp lån i vår for å betale feriepenger og annet. Dette var til stor hjelp for mange. Men, disse lånene har tre års løpetid. Denne løpetiden bør dobles til seks år.

 • Redusert lavmoms på 6 prosent videreføres minst ut 2021. Flypassasjeravgift på null.  
 • Harmonisert serveringsmoms med butikkmoms 15 prosent slik at bensinstasjonsmat og restaurantmat likestilles.

 • Arrangementsgrense på 200 må heves så snart som mulig, til det varslede nivået på 600 inndelt i 3 grupper av 200. 

 • Den nasjonale skjenkestoppen kl. 24.00 må fjernes og omgjøres til et lokalt tiltak tilpasset kommunens situasjon.

 • Innovasjon Norges omstillingsmidler på 250 millioner bør videreføres. Dette tiltaket kontrolleres at det er treffsikkert og ikke ekskluderer unødig og bør videreføres også neste år.
   
 • Økte midler til markedsføring 

 • Mer forutsigbarhet knyttet til smitteverntiltak. Både med tanke på utenlandsmarkedet og interne tiltak som skjenkestopp og begrensninger på antall. Man må benytte mer regionale tiltak. 

 • Videreføre bransjeprogrammet for reiseliv for økt kompetanse som ble etablert våren 2020.

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: