Klargjøring angående lekeland etter 1. juni

Nyhet, Lover og regler for drift

Publisert

Mann hjelper jente ut av sklie.

Hopp i Havet.

Etter dialog med NHO Reiseliv, har Helsedepartementet presisert hvordan lekeland bør forholde seg til Covid-19-forskriften.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Fra 1. juni er det ikke lenger forbudt å holde fornøyelsesparker og lignende åpent etter covid-19-forskriften § 14. Det innebærer at lekeland også kan holde åpent, forutsatt at driften er smittevernfaglig forsvarlig i tråd med forskriften § 15b.

Forskriften lyder:

  • 15b.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Garderober i idrettshaller skal ikke benyttes.

Den enkelte må således vurdere om ens lekeland/lekeområde kan drives i tråd med §15b.

Presisering om svømmehaller

Når det gjelder svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, så er det kun følgende aktiviteter som kan holde åpent per i dag:

  1. a) skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør
  2. b) rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  3. c) annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

Dette fremkommer av Covid-19 forskriften § 14. Regjeringen har varslet full åpning av svømmehaller, badeland osv fra 15. juni.

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: