– Kloke oppmykninger som vil ta oss et skritt videre mot gjenåpning

Nyhet

Publisert

#205

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold er positiv til de nasjonale oppmykningene fra regjeringen. Foto: Merete Habberstad / NHO Reiseliv.

På en pressekonferanse i dag presenterte Helseminister Bent Høie flere nasjonale normaliseringstiltak som er relevante for reiselivet.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Følgende tiltak trer i kraft fra 12. oktober:

  1. Oppheving av nasjonal skjenkestopp ved midnatt (oppheves midnatt natt til 13. oktober)
  2. En presisering av at serveringssteder må tilrettelegge for én-meters avstand.
  3. Åpning for utendørsarrangementer med muligheter for flere kohorter på 200 personer.
  4. Nasjonal registreringsplikt av gjester på serveringssteder.

Kravet om at serveringsteder som har skjenkebevilling skal servere alkohol ved bordet gjelder fortsatt.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold er positiv til at myndighetene endelig opphever nasjonal skjenkestopp ved midnatt natt til 13. oktober:

– Dette er positivt for bransjen, og noe vi har sagt tydelig fra om. Der man opplever økt smitte er det viktig at kommunen har tett dialog med bransjen og samarbeider om eventuelle tiltak, sier Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren påpeker at et godt råd er å opprette en fast kontaktgruppe med representanter fra bransjen, kommune og kommunelege som løpende vurderer erfaringer og praktiske løsninger, slik man har hatt i Oslo.

NHO Reiseliv tolker regjeringens punkt om at serveringssteder skal tilrettelegge for én-meters avstand som en presisering av gjeldende regelverk, noe serveringsbransjen allerede følger opp.

Større utendørsarrangementer

Regjeringen åpner dessuten for utendørsarrangementer med inntil 600 deltagere i kohorter på 200 personer, og vurderer å også gjøre dette gjeldende for innendørsarrangementer. Krohn Devold mener endringen er et positivt skritt i riktig retning for reiselivet:

– Denne regelendringen er et skritt på veien mot å åpne kurs- og konferansemarkedet til 600 personer i grupper på 200 igjen. Forhåpentligvis kan slike arrangementer gjennomføres innendørs innen kort tid når erfaringene fra utendørs er gjort, sier Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren sier også at nyheten om at man på innendørsarrangementer fremover kan bruke annethvert sete der det er fastmonterte seter, er positivt for bransjen.

Registreringsplikt av gjester

Regjeringen innfører registreringsplikt av gjester på serveringssteder over hele landet. NHO Reiseliv viser til at mange reiselivsbedrifter allerede har innført dette midlertidige tiltaket og registrerer gjester: 

– Vi legger til grunn at dette er et midlertidig tiltak. Det finnes gode digitale løsninger som kan lette denne jobben for bedriftene, og mange har allerede tatt i bruk slik registrering for å forenkle smittesporing. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden tilbyr blant annet slike tjenester til våre medlemmer, avslutter Krohn Devold.

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: