NHO Reiseliv

Innhold

Slik kan du dra nytte av kontantordningen

Nyhet

Publisert

Regjeringen har nå presentert detaljene i kompensasjonsordningen til bedrifter som er rammet av koronakrisen. Her er flere detaljer om ordningen og NHO Reiselivs respons.

På www.kompensasjonsordning.no vil du finne informasjon om og søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet.

Utforming av kontantordningen har vært en hovedsak for NHO Reiseliv de siste par uker og vi er glad for at daglig og tett samarbeid med regjeringsapparatet nå har gitt resultater.

Den nye kontantordningen vil først gjelde for mars, april og mai 2020. Signalene vi har fått er at den vil bli forlenget hvis det er behov for dette. Det er foretaket selv som vil levere søknad om støtte gjennom en heldigital og automatisert portal, som regjeringen håper å få opp å gå innen 17. april 2020. Vi vil legge ut informasjon om hvordan man går frem så snart vi får dette.

Hvis bedriften oppfyller kriteriene for utbetaling, vil den skje automatisk. Første utbetaling foretas så raskt som mulig i april. NHO Reiseliv har vært klare overfor myndighetene om at dette haster. Ifølge vår siste medlemsundersøkelse mangler 64 prosent av våre medlemmer penger til å betale regninger som forfaller snart.

Maksbeløp på 30 millioner

Kontantordningen vil dekke et maksbeløp per juridisk person per måned på opptil 30 millioner kroner per måned.

Mindrebeløp enn 5000 kroner per måned vil ikke dekkes. NHO Reiseliv har spilt inn til regjeringen at det hastet med å få på plass en bred og enkel ordning. Vi er fornøyde med at den rulles ut fort, men vil jobbe for å bidra til at den blir så treffsikker som mulig. 

─ Jeg vil rose regjeringen for en bred økonomisk ordning, som kan utbetales raskt for de aller fleste bedrifter. Regjeringen har prioritert å få dette på plass raskt, og det er bra, men det betyr og at noen kan ha falt utenom som ikke skulle gjort det. Vi fortsetter derfor dialogen opp mot myndighetene for å få en enda mer treffsikker ordning. Alle med stort omsetningstap knyttet til Korona må få kompensasjon, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

NHO Reiseliv er glade for at næringsministeren under dagens pressekonferanse annerkjente at ordningen for reiseliv må kunne forlenges så lenge krisen fører til drastisk omsetningsfall for enkelte bransjer

SE SPØRSMÅL OG SVAR OM KONTANTORDNINGEN HOS NHO

Relevante poster i næringsoppgaven

6300: Leieutgifter lokale
6340: Kostnader til elektrisk strøm eller brensel
6395: Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Her føres andel av nevnte kostnader som gjelder bruk av bygninger, anlegg mv. i næringsvirksomheten
6400: Andre leiekostnader. Leiekostnader fra alle andre objekter enn lokaler (post 6300) føres her. Eksempler kan være kostnader ved leie av fast eiendom (jord/beite), maskiner, transportmidler, inventar mv.
6700: Fremmed tjeneste - kostnader til f.eks. eksterne regnskapsførere, revisorer, advokater, konsulenter mv.
6995: Kostnader til kontor, elektronisk kommunikasjon, porto mv. , herunder kostnader til (telefon, mobiltelefon internett og lignende.
7040: kostnader til biler nyttet i næring
7490: Kontigenter
7500: Forsikringspremie - forsikringskostnader med unntak av bil- og personalforsikringer
*Det meste av dette er hentet fra Skatteetaten, men er kun ment som veiledende informasjon. Sjekk Skatteetaten.no før eventuell innsendelse, slik at du får den siste, offisielle informasjonen. 

Beregning av støtte

Hovedprinsippet bak støtteordningen er at foretak som har fått omsetningssvikt på grunn av koronaviruset kan søke om erstatning for å få dekket omsetningsuavhengige kostnader.

Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 prosent eller mer fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen. For mars måned er denne grensen på 20 prosent. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.

Støtteintensiteten vil bli bestemt ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Dette rapporterer foretaket selv inn i portalen. Da gjelder tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019 (eller et gjennomsnitt for januar og februar 2020 dersom foretaket ikke var i virksomhet i mars 2019).

Foretakene skal også selv rapportere om uunngåelige faste kostnader som kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven (6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500 og netto renteutgifter). Se boksen til høyre for en stikkordsoversikt over hva de ulike postene betyr (vi vet at Skatteetaten jobber med en grundigere oversikt  over hva som inngår i  disse postene).

NHO har spilt inn at også lønnskostnader for vedlikehold og tilsyn bør omfattes av ordningen. De aller fleste bedrifter har faste oppgaver som må gjøres selv ved nedstenging. For NHO Reiseliv sine medlemmer kan dette for eksempel gjelde vedlikehold av utstyr som brukes i drift, eller dyrehold.

─ Bedriftsform kan ikke være avgjørende for støtten

NHO Reiseliv har vært krystallklar på at hvordan man har valgt å organisere virksomheten, ikke skal være avgjørende for støtten. Det blir innført et tak per konsern. 

Vi har vært tydelige på at det må være samme adgang til å søke om støtte om man er ti bedrifter organisert i ett konsern, eller om man har ti bedrifter organisert i hvert sitt AS. Vi er veldig glade for at finansministeren på dagens pressekonferanse eksplisitt sa at det er irrelevant om man har valgt en organisasjonsmodell med kjede / konsern, eller om man har valgt enkeltselskaper i AS, sier Krohn Devold.

Omsetningstap må gjelde alle

Regjeringen foreslår at bedrifter som er myndighetspålagt å stenge skal få noe mer støtte enn andre. NHO Reiseliv har ikke vært enige i denne vurderingen, men er glade for at forskjellene i støtteordningen nå er blitt mindre i forhold til dette. Midten av mars markerte de fleste av våre medlemmer, enten ved at det offentlige beordret stenging eller ved at kundene uteble som følge av anbefalinger om å holde seg hjemme. 

Slik vil kompensasjonen regnes ut

 Staten vil legge til grunn følgende formel til å regne ut støtte:

Kompensasjonsstørrelse = Omsetningsfall i prosent   (uunngåelige faste kostnader  –  egenandel)  x  justeringsfaktoren

Justeringsfaktoren er:
- 0,9 for bedrifter nedstengt av staten
- 0,8 for øvrige bedrifter

Egenandelen er:
- 0 kroner for bedrifter nedstengt av staten
- 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter

─ Vi er glade for at ordningen favner bredt, og at den også omfatter de bedriftene som ikke er pålagt å stenge. De som har stengt eller lider store økonomiske tap som en direkte konsekvens av koronakrisen, har like stort behov for pengestøtte, som de bedriftene som er formelt pålagt å stenge, understreker Krohn Devold.

NHO Reiseliv har spilt inn til myndighetene at de mange bedrifter som så seg nødt til å permittere før avkortningen av arbeidsgivers lønnsplikt trådte i kraft, må få en kompensasjon for dette.

Frykter massekonkurser

Opland Burger & Steak AS er en av bedriftene som stengte dørene 14. mars. Allerede flere uker i forveien opplevde de en drastisk nedgang i omsetningen.

Birgit Opland i Opland Burger & Steak AS

Birgit Opland, daglig leder i Opland Burger & Steak AS

– Vi merket nedgangen lenge før mange ble pålagt å stenge 12. mars. Derfor helt urimelig at de som ble pålagt stengt skal få en større andel støtte. Denne bransjen merket det mye tidligere og i prinsippet er vi alle pålagt å stenge, sier daglig leder Birgit Opland.

Til tross for at Opland ønsker kontantordningen velkommen, er hun klar på at det ikke vil være nok for deler av reiselivet. Hun mener at det offentlige i større grad må bistå små- og mellomstore bedrifter med skatter og avgifter, og også feriepenger når de kommer.

– Hvis ikke blir det massekonkurser i denne bransjen, advarer Opland.

Ifølge NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse har 1 av 3 bedrifter planer for oppsigelser som følge av koronakrisen. Hele 6 av 10 reiselivsbedrifter vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronasituasjonen (7 av 10 blant servering og uteliv). 

Nyttig å vite om politiske vedtak under korona-krisen:

  • Normalt tar politiske vedtak lang tid å fatte, fordi de skal på demokratisk høring og sjekkes ut i departementene. I en krisesituasjon vil man forbigå disse stegene for å kunne ta raske grep. Nå har det også blitt vedtatt en kriselov, som gir regjeringen mulighet til å vedta nye forskrifter raskt. 

  • Dette betyr at det blir vanskeligere for oss som organisasjon å informere korrekt om prosessene. Vi har allerede sett at vedtak har blitt fattet, som har måttet bli endret pga. juridiske hindringer, som EØS-reglene.

  • Vi må derfor ta forbehold angående det vi legger ut av både foreslåtte og vedtatte tiltak her. Selv om det er politisk enighet, så kan de endres.

  • I de tilfeller hvor dette rammer våre medlemsbedrifter, så jobber vi for å få på plass andre tiltak som kan hjelpe. Situasjonen har rammet nær sagt alle deler deler av norsk næringsliv, og vi står i en situasjon der myndighetene står foran tøffe prioriteringer hvor ikke alle utfordringer kan eller vil løses umiddelbart.   

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Sist oppdatert 7. januar 2021

Krisen i reiselivet fortsetter inn i det nye året. Våren 2021 er det tid for gjenåpning av samfunnet og norsk reiseliv, men med nye restriksjoner på plass er det behov for ytterligere tiltak for å kompensere bransjen.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen i bransjen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: