Foto:

Kontanttilskudd til hardt rammede bedrifter

Nyhet

Publisert

#205

Adm. dir. NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto:

─ Helt avgjørende hjelp for mange reiselivsbedrifter, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Regjeringen legger fredag 27 mars, frem et forslag til en ordning med kontanttilskudd for Stortinget.

─ Nå er første kontantpakke på plass etter intens jobb fra NHO og Regjeringen. Alle med dokumentert stor omsetningssvikt er målgruppen. NHO Reiseliv jobber nå tett med medlemmene i våre bransjefora for å tilpasse ordningen ytterligere, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Hun legger til kontanttilførsel er svært viktig for NHO Reiselivs medlemmer i den nåværende situasjonen:

─ Vi er svært glad for at regjeringen har innført prinsippet om kontantstøtte til dem som har fått store omsetningstap. Det vil være helt avgjørende hjelp for mange reiselivsbedrifter, 

Pålagt stenging har ulike betydninger

I sin redegjørelse for tiltakene uttalte finansministeren at de som er pålagt å stenge ned skal få høyere dekningsgrad i denne ordningen. NHO Reiseliv påpeker at "pålagt stenging" bør sees i vid forstand, for mange har måtte stenge som en direkte konsekvens av virusutbruddet, selv om de ikke ble pålagt dette fra myndighetene: 

─ Det er viktig å presisere at mange bedrifter i reiselivet har fått store begrensninger i driften som følge av korona-tiltakene, selv om de ikke offisielt er blitt pålagt stenging. De må også få full nytte av denne ordningen, sier Krohn Devold. 

Ordningen er laget sammen med NHO, Finans Norge, Virke og LO.

─ Dette skal være en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en felles digital plattform og får utbetalt støtten rett på konto. Vi jobber ut fra at behandlingen av søknadene så langt det er mulig skal automatiseres. Det vil bidra til at perioden fra søknaden er levert til pengene er på konto, blir kort, sa finansminister Jan Tore Sanner, ved presentasjonen fredag morgen.

─Nå er vi i fase to. Den handler om de som trenger cash, ikke kreditt.
For selv om du stanser driften og permitterer de ansatte, er det noen utgifter som ikke forsvinner. Husleie og forsikringer er eksempler på det, sa finansministeren.
Han sa at ordningen vil være tydeligere om en uke.

─Det som ble presentert i dag er et reisverk, og mer kommer på plass den neste uken. Nå vil vi fortsette tett dialog med våre medlemmer og jobbe tett på storting og regjering om hvordan den kan forbedres, sier Krohn Devold.

Ordningen skal baseres på følgende 7 prinsipper:

Ordningen skal være effektiv og virke raskt.
  • Det får vi til ved å benytte opplysninger og systemer som allerede er etablert. Mer konkret: Vi jobber sammen med Finans Norge om en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en felles digital plattform og får utbetalt støtten rett på konto.
  • Vi jobber ut fra at behandlingen av søknadene så langt det er mulig skal automatiseres. Det vil bidra til at perioden fra søknaden er levert til pengene er på konto, blir kort.
Ordningen skal også være målrettet.
  • Støtten kan gis til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall som følge av virusutbruddet, og pengene skal gå til å dekke en andel av de faste kostnadene som de ikke kommer unna.
Ordningen skal være midlertidig.
  • I første omgang vil ordningen gjelde for to måneder, men den vil bli forlenget om vi ser at det er behov for det.
Ordningen skal favne bredt
  • Ordningen vil rette seg mot de bedriftene som har stort fall i omsetningen som følge av virusutbruddet. Den er ikke rettet mot enkeltbransjer.
  • Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre mange små spesialordninger.
  • Omfanget på ordningen vil selvfølgelig avhenge av hvordan innretningen blir og hvor mange som kommer til å benytte seg av den.
  • Men vi anslår at den vil bli i størrelsesorden 10 til 20 milliarder kroner. I måneden.
Det femte prinsippet er at ordningen skal være så enkel som mulig
  • både å benytte og administrere.
Ordningen må også være i samsvar med statsstøtteregelverket.
Og den må sikre etterlevelse og kontroll.
  • Det betyr at bedriftene selv må søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at de oppgir riktige opplysninger og ikke misbruker ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: