Regjeringen har forstått alvoret i situasjonen

Nyhet, Politikk

Publisert

#205

Statsministeren sier dette ikke er slutten på tiltak, og at regjeringen også fremover vil ha flere og bredere tiltak. Det lover bra for våre medlemmer, for vi trenger flere tiltak, sier Kristin Krohn Devold.

Med den nye tiltakspakken sier statsministeren og finansministeren tydelig at likviditet er det viktigste vi kan bidra med. Det viser at NHO Reiseliv og våre bedrifter har blitt lyttet til.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Regjeringen har óg besluttet å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15.mai, og vil fortløpende vurdere flere grep på skatte- og avgiftssiden. Statsministeren understreket igjen på pressekonferansen at reiselivet var blant de hardest rammede.

– Jeg er svært glad for at regjeringen og Erna Solberg har skjønt alvoret i situasjonen og har fått på plass dette raskt. Statsministeren og finansministeren sa tydelig at likviditet er det viktigste vi kan bidra med. Det viser at NHO Reiseliv og våre bedrifter har blitt lyttet til, sier adm.dir. Kristin Krohn Devold.

– En statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter vil hjelpe våre bedrifter. Nå gjenstår det å se utformingen, og vi skal raskt informere våre medlemmer om hvordan denne kan benyttes. Regjeringen må gjøre denne ordningen enkel å få tilgang til, sier Krohn Devold. 

Finansminister Sanner sa at med en slik garanti vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den tøffe tiden.

– Utsettelse av arbeidsgiveravgift vil hjelpe mange i den situasjonen de er i nå, og var også et av forslagene fra oss. Samtidig sa statsministeren at dette ikke er slutten på tiltak, og at regjeringen også fremover vil ha flere og bredere tiltak. Det lover bra for våre medlemmer, for vi trenger flere tiltak, slik som redusert moms, når vi skal reise oss igjen.

– Erna Solberg sa og at regjeringen vil sørge for at vi får aktivitet når vi ser enden av tunnelen. Vi kommer til å følge dette tett fremover, og sammen skal myndighetene og reiselivsnæringen finne brede og gode løsninger som gir oss et levedyktig reiseliv etter korona-katastrofen, sier Krohn Devold.

Statsministeren understreket viktigheten av samarbeidet i norsk arbeidsliv og trepartssamarbeidet for å få dette på plass. Norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små, sa statsminister Erna Solberg.

– Dagen i dag ga betryggende signaler om at regjeringen har forstått alvoret. Nå begynner arbeidet. Nå må vi alle stå sammen og heie på hverandre og bistå hverandre gjennom denne krisen. Norsk reiseliv skal komme seg på beina igjen, avslutter Krohn Devold. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: