NHO Reiseliv

Innhold

Kultur, idrett og frivillighet får tiltakspakke på 900 millioner

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Kultur, idrett og frivillighet får tiltakspakke på 900 millioner kroner. Foto: Peer Gynt AS

Kulturdepartementet presenterte i dag en tiltakspakke for arrangører innen kultur, frivillighet og idrett. Kulturarrangører får støttepakke på 300 millioner, mens idrett og frivillighet får 600 millioner.

NHO Reiseliv tolker tiltakspakken slik:

Det er viktig å presisere at proposisjonen til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) under Kulturdepartementet, ble fremmet for Stortinget 27. mars og er ikke vedtatt enda. Det kreves forskriftsendringer av Kulturdepartementet samt notifikasjon og godkjenning fra ESA, før tiltaket kan iverksettes.

Ifølge Finansdepartementet skal slike ordninger innrettes som søknadsbaserte ordninger om kompensasjon for en andel av netto tapte inntekter i forbindelse med at et kultur- eller idrettsarrangement avlyses eller et kulturarrangement utsettes, som følge av myndighetspålagt stengning av et arrangement som var planlagt før myndighetspålegg. Søkere vil måtte dokumentere tapene som søkes dekket ved at budsjett for arrangementet, regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon knyttet til arrangementet legges ved søknaden. Søker bør videre dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikring eller avtaleklausuler.

Offentlige virksomheter eller selskap hvis hoveddel av inntektene består av offentlig driftstilskudd og arrangementer med færre enn 50 deltakere bør ikke omfattes av ordningen. Regjeringen bes utarbeide en forskrift med nærmere retningslinjer for ordningene og hvordan midlene skal fordeles.

Her kan du lese mer om ordningen

– For våre medlemmer innenfor kultur og idrett som står ovenfor store planlagte arrangementer vil en økonomisk kompensasjon være til god hjelp. Disse bedriftene planlegger arrangement for alt fra hundre til mange tusen deltakere, og det er store kostander som løper uavhengig av om arrangementet er lite eller stort. Det er full stopp i billettsalget og mange arrangementer må avlyses. Dette vil kunne bøte på noe av det økonomiske tapet de neste par månedene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Kompensasjon for bortfall av inntekter og merutvifter 

Portrett av Kristin Krohn Devold

Vi har bedt om kompensasjon for alle våre medlemmer innen kultur, idrett og frivillighet, og har jobbet hardt inn mot myndigheter for å få det med i tiltakspakken. Vi er veldig glade for at vi nå har fått et gjennomslag for det, konstaterer Kristin Krohn Devold.

– Vi har bedt om kompensasjon for alle våre medlemmer innen kultur, idrett og frivillighet, og har jobbet hardt inn mot myndigheter for å få det med i tiltakspakken. Vi er veldig glade for at vi nå har fått et gjennomslag for det, fortsetter Krohn Devold. 

Krisepakken er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgift, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes. Kompensasjonen for kultursektoren anslås å utgjøre 300 millioner kroner. Kompensasjon for idretten og frivilligheten anslås å utgjøre 600 millioner kroner i samme periode.

Ordningen gjelder mellom 5. mars og ut april

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april. Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at det kan komme mer penger hvis dagens situasjon skulle vedvare.

 Dette er en god start, men vi nærmer oss sommer som er høysesong for festivaler, spel og kulturarrangementer. Vi forventer ytterligere tiltak for dette segmentet, og at bedriftene får kompensasjon for avlyste arrangementer og bortfall av billettinntekter gjennom årets viktigste måneder for kulturarrangementer og festivaler, fortsetter Devold.

Må søke om kompensasjon

Tiltakene skal ledes av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Arrangørene må kunne dokumentere tapene de søker kompensasjon for. I søknaden må det legges ved budsjett for arrangementet, avtaler intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon. Saker bør også dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikringer.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Nyhet

Koronavirus: Råd og tiltak for reiselivsbransjen

Norske reiselivsbedrifter blir sterkt påvirket av koronaviruset. Våre advokater svarer fortløpende på spørsmål fra våre medlemsbedrifter. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål:

Politisk sak

Viktig presisering om reduksjon av moms

Ett av tiltakene regjeringen innfører for å begrense de økonomiske konsekvensene av koronaviruset er å redusere den lave momssatsen på 12 prosent til 8 prosent. Dette gjelder for alle bransjer som har momssats på 12 prosent.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: