─ Den dagen vi kan være sosiale igjen, vil vi trenge et yrende reiseliv over hele landet

Nyhet

Publisert

#205

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold oppfordrer folk til å gi gavekort på restauranter, overnatting eller opplevelser under juletreet.

En fersk undersøkelse viser at krisen i reiselivet har gått fra vondt til verre. – Hoteller, restauranter og uteliv er hardt rammet av bølge nummer 2, men næringen vil reise seg igjen etter pandemien, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse gjennomført blant 636 reiselivsbedrifter i perioden 16.23. November viser at situasjonen i reiselivet minner om den vi hadde i vår; betydelig gjestesvikt, stengte hoteller, spisesteder og utelivsaktører, mange permitterte ansatte og mange bedrifter med store likviditetsproblemer. 

Kristin Krohn Devold gir råd til serveringsbedriftene, den største og viktigste delen av reiselivet. Foto: NHO Reiseliv.

Det er ikke en langsiktig løsning for reiselivet å omstille seg bort fra det vi driver med, for det er hoteller, restauranter, uteliv og opplevelser som utgjør det sosiale limet i et samfunn. Den dagen vi kan være sosiale igjen, vil vi trenge et yrende reiseliv over hele landet, sier Krohn Devold. Foto: NHO Reiseliv.

─ Myndighetenes oppfordring om å minimere antallet en har sosial omgang med har ført til et ras av avbestillinger, og mange restauranter, hoteller og utelivsaktører har sett seg nødt til å stenge. Men nå kommer vintersesongen som skaper aktivitet for skidestinasjonene, og med en vaksine på vei, er ikke påsken og bedre tider så langt unnasier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

─ Reiselivet er uten tvil hardt rammet av bølge nummer 2, men næringen skal vokse igjen når pandemien er over og da vil bedriftene trenge alle de dyktige ansatte som nå er permitterte. Det er ikke en langsiktig løsning for reiselivet å omstille seg bort fra det vi driver med, for det er hoteller, restauranteruteliv og opplevelser som utgjør det sosiale limet i et samfunn. Den dagen vi kan være sosiale igjen, vil vi trenge et yrende reiseliv over hele landet, fortsetter Krohn Devold.  

Likviditetskrise 

Reiselivsdirektøren sier at reiselivet nå befinner seg i en likviditetskrise. Hun oppfordrer bedrifter til å kontakte lokalbanken for å sikre likviditet frem til januar, basert på nye endringer i garantilåneordningen fra staten, søke kompensasjonsordningen, og å søke om å utsette skatter og avgifter. 

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:  

  • 6 av 10 reiselivsbedrifter har opplevd mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning siste fire ukene. Det er en stor økning fra forrige undersøkelse, gjennomført før de siste restriksjonene ble innført, da 1 av 3 svarte det samme.  
  • 65 prosent av reiselivsbedriftene har permittert ansatte. 25 prosent har permittert mer enn 75 prosent av staben sin. I utelivsbransjen har 38 prosent av aktørene permittert mer enn 75 prosent av de ansatte. 
  • 38 prosent har planer for oppsigelser (en liten økning fra 35 prosent i midten av oktober) 
  • 4 av 10 bedrifter frykter de vil gå konkurs som følge av korona. Det er en økning fra 32 prosent. Oslo ligger høyest på konkurstoppen med 63 prosent som frykter konkurs. 
  • 28 prosent har stengt eller kommer til å stenge i løpet av de neste dagene. I utelivsbransjen er tallet på stengte bedrifter 26 prosent, og i opplevelser og kultursektoren har 35 prosent av aktørene stengt dørene. 
  • 83 prosent svarer at bestillingsnivået for julebordsesongen er halvert eller mer sammenlignet med i fjor. Kun 2 prosent har samme nivå som i fjor. 

Oppfordrer til å kjøpe opplevelser i julegaver 

─ Julebordsesongen er foreløpig satt på vent, men dette kan endre seg raskt. Mest sannsynlig vil restaurantene, som er den største bransjen i reiselivet, få opp aktiviteten igjen så fort vi får en lavere smitteutviklingen, og resten av reiselivet vil sannsynligvis følge etter til våren, sier NHO Reiseliv-direktøren.  

− Når samfunnet åpner opp igjen er jeg sikker på at nordmenn vil ønske å komme seg ut av huset. Derfor vil jeg i år oppfordre folk til å gi gavekort på restauranter, overnatting eller opplevelser under juletreet, avslutter NHO Reiseliv-direktøren.  

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: