NHO Reiseliv

Innhold

Medlemsundersøkelse: Konkursfrykten øker i reiselivet

Nyhet

Publisert

Disse tiltakene haster for norsk reiseliv: spesifikke kompensasjonstiltak, lav overnattingsroms, harmonisert serverings- og matmoms, samt ytterligere midler til utvikling og markedsføring.

Permitteringsordningen ble forlenget til 52 uker. Nå trenger reiselivet spesifikke kompensasjonstiltak, lav overnattingsmoms, harmonisert serverings- og matmoms, samt ytterligere midler til utvikling og markedsføring.

Et rødt Europa-kart, skjenkestopp, smittevernrestriksjoner og konferansenekt fører til økt konkursfrykt og flere permitteringer på trappene.

Mange reiselivsbedrifter går nå en usikker høst i møte. Med lave bookingtall fremover, restriksjoner som skjenkestopp ved midnatt, fortsatt restriksjoner for arrangementer og et mer eller mindre rødt europakart, er krisen for reiselivet langt ifra over. Over 80 % av våre medlemsbedrifter mener det vil ta mellom ett og tre år før man er tilbake til situasjonen før korona. 

Omsetningstapene stiger

NHO Reiseliv har fulgt konsekvensene av koronaviruset tett i flere måneder. Vi har sendt ut ukentlige medlemsundersøkelser for å kartlegge siden begynnelsen av mars.

I den siste medlemsundersøkelsen gjennomført 2. september 2020, der 621 reiselivsbedrifter har respondert, kan vi lese at mange lider store tap i omsetningen som følge av de smitteverntiltakene som er innført. For 29 prosent av reiselivsbedrifter er omsetningen mer enn halvert de siste fire ukene, sammenlignet med i fjor.  Andelen som lider et omsetningstap har steget betydelig siden forrige undersøkelse  – da svarte kun 19 prosent at det hadde opplevd en mer enn en halvering av omsetningen.   

Flere frykter konkurs

En fortsettelse av restriksjoner som skjenkestopp ved midnatt rammer utelivsbransjen hardt, og andelen bedrifter som frykter konkurs har steget i de siste to undersøkelsene.  Frykten for at bedriften skal gå konkurs som følge av koronasituasjonen er aller størst i Oslo, Troms og Finmark og Vestland.

Frykter flere permitteringer

Én av tre  bedrifter (34 prosent) sier at de har planer for ytterligere permitteringer.  Hotell og overnattingsbedrifter ligger høyest blant de ulike bransjene i reiselivet, da nesten halvparten sier at de har planer for ytterligere permitteringer fremover. 

En annen bekymringsfull tendens er at halvparten av bedriftene med flere enn 50 årsverk svarer at de planlegger permitteringer, som kan ha konsekvenser for mange arbeidsplasser. 

Svært lave bookingtall for høsten

Mens fellesferien førte til høyere gjestetall for en del bedrifter, avtok denne trenden for flere i august. Én av fire (25 prosent) sier i september-undersøkelsen at de opplevde minst en halvering i bookinger i august.  For mange var dette starten på en mørkere tid som ser ut til å bli verre de neste månedene. 

Med et redusert forretningsmarked, et nærmest stengt kurs- og konferansemarked, og et rødt Europa, er bookingtallene for høsten veldig lave, sammenlignet med fjoråret. Den nyeste medlemsundersøkelsen viser at det er svært lave bookingtall for høsten.  

Klikk på bildet for å lese resultatene fra medlemsundersøkelsen

Sist oppdatert 22. september 2020

Mange reiselivsbedrifter går en usikker høst i møte. Med lave bookingtall fremover, smittvern- og antallsrestriksjoner og et rødt europakart, er krisen for reiselivet langt ifra over.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen, og viser at nye tiltak for reiselivsnæringen er helt nødvendig. 

 

 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: