Konstruktivt møte med arbeidsministeren om utvidet permitteringsordning

Nyhet, Politikk

Publisert

#205

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Krohn Devold hadde et konstruktivt møte i dag der Røe Isaksen ga positive signaler om utvidelse av permitteringsordningen - en viktig sak for NHO Reiselivs medlemmer.

Mange reiselivsbedrifter frykter at de må si opp ansatte hvis ikke permitteringsperioden forlenges. I dag møtte NHO Reiseliv arbeidsministeren for å diskutere situasjonen i reiselivet. Et viktig tema var utvidelse av permitteringsordningen.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Regjeringen har lovet at den skal følge reiselivet tett og komme tilbake med en vurdering av situasjonen til næringen og forslag til ytterligere tiltak – senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.  

─ Røe Isaksen uttalte før sommeren at regjeringen er innstilt på å utvide permitteringsperioden ytterligere dersom situasjonen på arbeidsmarkedet er like krevende i august. For reiselivet er situasjonen fortsatt svært krevende. Høsten er høysesong for kurs- og konferanser, men bransjen melder om få bookinger de neste månedene. Hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter over hele landet går en usikker sensommer og høst i møte, og vi risikerer mange oppsigelser de neste månedene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

I av 2 reiselivsbedrifter frykter de må si opp flere av sine ansatte  

En fersk medlemsundersøkelse gjennomført blant over 600 reiselivsbedrifter 31. juli viser at halvparten av reiselivsbedriftene frykter at de må si opp flere av sine ansatte, hvis ikke de får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober. 

- Myndighetene må forlenge permitteringsperioden til over nyttår slik at disse bedriftene slipper å si opp ansatte unødig. Økes arrangementsgrensen til 500 personer fra 1. september som planlagt, vil aktiviteten kunne ta seg opp igjen med blant annet gjenåpning av konferansemarkedet. Først da har de mulighet til å ta tilbake de ansatte, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Positive signaler om utvidet permitteringsordning  

NHO Reiseliv opplevde møtet med statsråden som konstruktivt. Røe Isaksen var genuint nysgjerrig på situasjonen i reiselivet, og ga uttrykk for at utvidelse av permitteringsordningen er et tiltak som regjeringen vurderer å komme med i løpet av kort tid.  

5 tiltak som kan hjelpe reiselivet: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: