NHO Reiseliv

Innhold

NHO ber om fortgang i arbeidet med reisegarantifondet

Nyhet

Publisert

#205

NHO Reiseliv var denne uken med på et felles initiativ til et brev fra alle de store interesseorganisasjonene i Norge som er berørt av pakkereisedirektivet.

NHO Reiseliv var denne uken med på et felles initiativ til et brev fra alle de store interesseorganisasjonene i Norge som er berørt av pakkereisedirektivet.

Brevet er sendt finansministeren, næringsministeren og barne- og familieministeren. I brevet vises det til regjeringens avtale om siste krisepakke med Frp, hvor regjeringen forpliktes til, så snart som mulig, å komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak, for eksempel gjennom en ordning i regi av GIEK, for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021.

Behov for snarlig løsning

Brevet er sendt sammen av NHO, LO, Norges Rederiforbund, Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Reiseliv. Organisasjonene understreker behovet for en snarlig løsning og for at regjeringen prioriterer saken. Pakkereisearrangørene er forpliktet til å stille garanti allerede i desember 2020, og det er derfor avgjørende at det kommer på plass en løsning før Stortinget tar juleferie, slik at vi unngår å komme i en situasjon hvor reisearrangørene står uten mulighet til å pakke, markedsføre og distribuere reiser i 2021.

Ubenyttede midler bør inngå i garantiordning for reisearrangører

Virke, Norges Rederiforbund, NHO, LO og Norsk Reiseliv mener de midlene som ikke er
benyttet av lånerammen på 1,5 mrd kroner til reisearrangørene i støtteordningen «lån og
tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser» fra i vår bør overføres til en garantiordning for reisearrangørene i 2021. Dette er midler som er tiltenkt reisearrangørene i lån i støtteordningen. Ved å overføre dette til rammen som staten har satt av til kredittforsikringsordningen, slipper man å finne «nye» penger.

Reisegarantifondet (RGF) har informert oss om at det totale behovet for garantier i 2021 er
om lag 2,2 mrd. Mens flere av de største utgående reisearrangørene allerede har garantier på plass, mener at RGF at man kommer langt med de midler som til nå ikke er disponert, som vist ovenfor. RGF foreslår at staten legger seg på markedsmessige betingelser fra 2019 – det vil si et sted mellom 0,5 – 3 pst., slik at de som allerede har garantiavtaler på plass har insentiv til å beholde disse, mens resten vil kunne benytte muligheten staten gir.
 
Det vil også være en mulighet at staten stiller garanti på 80 prosent av garantibeløpet og at reisearrangøren får resten stilt fra en finansinstitusjon. Slik vil man kunne tilrettelegge for en ordning som reiselivet har forutsetninger til å håndtere, men også på markedsmessige vilkår.
 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: