NHO Reiseliv

Innhold

Ny kompensasjonsordning: Regjeringen har lyttet

Nyhet

Publisert

#205

Adm. dir. i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold utenfor Næringslivets hus.

Regjeringen har lyttet til NHO Reiselivs krav om en ny kompensasjonsordning for reiselivet. – Vi vil gi ros til regjeringen som erkjenner at krisen vil vare i et helt år til. Hjelp til å dekke faste kostnader er det som må til for å berge reiselivsbedriftene og arbeidsplassene, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Regjeringen oppretter en kompensasjonsordning på en milliard kroner for reiselivsbedrifter som har hatt et stort omsetningsfall. Ordningen skal gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter.

NHO Reiseliv skal nå gå i dialog med regjeringen om utformingen av ordningen. Krohn Devold forutsetter at saksbehandlingen vil bli så enkel og effektiv for bedriftene som mulig.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold sier at kompensasjon til faste kostnader som følge av myndighetenes nedstenging er viktigst blant de nye tiltakene. Når pandemien er over skal reiselivet igjen være en subsidiefri næring, som den alltid har vært, sier reiselivsdirektøren.

– Så lenge pandemien varer og myndighetene har stengt deler av samfunnet, må næringen ha hjelp til å overleve. Heldigvis har regjeringen lyttet til reiselivet i at det viktigste nå er få dekket faste kostnader, for å holde bedriftene og arbeidsplassene i live frem mot neste sommer, sier Krohn Devold.

Midler til omstilling

Videre foreslår regjeringen å utvide tilskuddsordningen for omstilling i reiselivsnæringen med 250 millioner kroner. Krohn Devold ønsker midlene velkommen og påpeker at bransjen allerede er i gang med omstilling.

- Signalene fra regjeringen er at de forstår at krisen vil bli langvarig for reiselivet, og jeg er glad for at næringen får flere omstillingsmidler. Reiselivet er allerede flinke til å endre produktene og ta andre omstillingsgrep, sier Krohn Devold.

Krohn Devold gir ros til regjeringen som har forstått viktigheten av reiselivet i alle landets kommuner, og roser medlemmene for å ha vært dyktige til å formidle hvordan koronakrisen har påvirket reiselivet i hele landet.

Andre tilskudd

I tillegg til punktene over, foreslår også regjeringen følgende:

  • En egen tilskuddsordning på 200 millioner kroner der kommuner som har måttet sette i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrudd, kan kompensere bedrifter som har blitt spesielt rammet. 
  • 80 millioner kroner til investeringstilskudd i regi av Innovasjon Norge som skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.
  • 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: