NHO Reiseliv

Innhold

Oppdaterte reiseråd per 18. juni 2021

Nyhet

Publisert

Oppdaterte reiseråd fra FHI

Kart med land/områder i Europa som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 14.juni 2021. Røde og røde skraverte områder: du må i karantene ved innreise til Norge. Gule områder: du må Ikke i karantene ved innreise til Norge.

Fram til 24. juni er det fortsatt innreiseforbud til Norge for personer som kommer fra røde land, med mindre de er bosatt i Norge. Det er ikke åpnet for generell arbeidsinnvandring, men alle reisende fra gule/grønne land får komme inn i Norge.

Opplysningene i denne artikkelen er basert på den offisielle informasjonen som ble sendt ut i pressemelding fra regjeringen. Forskriftene er ikke publisert enda, det kan komme mindre endringer når forskriftene oppdateres.

Fra og med 21. juni kategoriseres gule land som grønne land, men kriteriene endres ikke. Det er fortsatt innreiseforbud til Norge for personer som kommer fra røde land, med mindre de er bosatt i Norge. Det er ikke åpnet for generell arbeidsinnvandring, men alle reisende fra gule land får komme inn i landet.

Det er ikke lenger frarådet å reise innenlands. Det er fortsatt innreiseforbud til Norge for personer som kommer fra røde land, med mindre de er bosatt i Norge. Det er ikke åpnet for generell arbeidsinnvandring, men alle reisende fra gule/gønne land får komme inn i landet.

Personer som har vært i områder med høy smitte må i karantene, med mindre de er vaksinert og har EUs vaksinepass, uavhengig av reisens formål. Det er unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt, altså gule/grønne land.

Les mer om regler for karantene og karantenehotell her 

Spørsmål og svar om reiseråd

Utenlandske turister og vaksinerte

Det er ikke generell adgang for turister å reise inn til Norge, men det er tillatt for alle reisende fra gule/grønne land, også turister, å reise inn i Norge.

Per 18.06.2021 er Grønland, Island, Malta og deler av Finland gult. Fra og med mandag 21.06.2021 kommer også Polen og Romania til å bli regnet som gult.
Gult/grønt land = fri innreise til Norge.

Fra og med 24. juni kan reisende fra EØS/Schengen/Storbritannia reise fritt inn til Norge, forutsatt at de oppfyller kravene for EUs vaksinepass. Reisende fra Danmark kan også reise inn til Norge fra og med 19. juni klokken 12.00.

Merk: Innreisende fra gule/grønne land må registrere seg før innreise og må teste seg på grensen.

Arbeidsinnvandring 

Det er generelt ikke tillatt for utlendinger å reise inn til Norge. Men det er åpent for innreise for reisende, også arbeidstakere, fra gule/grønne land. Hvilke land dette gjelder, vil endre seg etter hvert som flere land får vaksinert befolkningen og smitten faller. Storbritannia er inkludert i denne ordningen, og blir dermed vurdert etter samme kriterier som EØS/Schengen-landene. Les mer på regjeringen.no

Utlendinger som kommer fra røde land, men som er registrert som bosatt i Norge, har rett til å reise inn i landet, hvis de har oppholdstillatelse. Det er ikke tilstrekkelig at de har vært bosatt i Norge tidligere, eller at de har jobbet i Norge fast hver sesong. Personer som benytte dette unntaket, må dokumentere at de eier eller leier en bolig i Norge.

Personer som ikke er registrert som bosatt i Folkeregisteret, må i tillegg til å leie eller eie bolig i Norge, bevise at de returnerer til Norge etter en utenlandsreise. Dette kan for eksempel dokumenters ved å vise frem flybilletten for utreise. Les mer om ordningen hos UDI.no her

NHO og NHO Reiseliv har tidligere spilt inn at vi mener generell arbeidsinnvandring med dagens strenge karanteneregler burde bli innført fra trinn 2. Regjeringen signaliserte tidligere at det skulle åpnes for mer arbeidsinnvandring fra trinn 3, men det skjedde dessverre ikke. 

Se oppdatert oversikt over røde og gule land  på fhi.no her 

Søk Sjøfartsdirektoratet for kritisk personell

Det er et unntak for arbeidsinnvandring for personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å avverge driftsstans.  Dette kan gjelde f.eks spesialiserte kokker og guider med kompetanse som det ikke er mulig å få tak i i Norge.

Bedrifter som ønsker å ta inn arbeidsakraft basert på dette unntaket,  må  søke sjøfartsdirektoratet.  Les mer om denne ordningen her.  

Det er svært viktig at søknaden registreres korrekt. Vi anbefaler derfor aktuelle søkere å sette seg godt inn i reglene og flytskjemaet direktoratet har laget for ordningen. 

Store endringer i innreiseregler fra 5. juli 2021

Fra og med 5. juli 2021 endrer norske myndigheter terskelverdien for hvilke land som skal regnes som gule, grønne eller røde. Dette betyr at vesentlig flere land kommer til å bli gule og grønne.

Ut ifra dagens smitteutvikling er det grunn til å tro at de fleste landene i Europa kommer til å bli regnet som gule og grønne 5. juli 2021. Det betyr i praksis at alle innbyggerne i landet kan reise fritt inn til Norge, og at de også slipper karantene. Les mer om terskelverdiene på regjeringen.no 

Regler og krav ved innreise til Norge

 • Registreringsplikt: Det er registreringsplikt for alle innreisene til Norge. Det eneste unntaket er de som reiser inn med EUs/Norges vaksinepass. Her finner du digitalt registreringsskjema. 

 • Testplikt: Det er testplikt for alle innreisene til Norge. Det eneste unntaket er de som reiser inn med EUs/Norges vaksinepass.  Les mer om testplikten på regjeringen.no her.

 • Personer som har unntak fra karantenehotell etter innreise til Norge, må fremvise dokumentasjon på at oppholdstedet oppfyller kriteriene. Last ned egenerklæringsskjema for utfylling her

 • Det er mulig å forkorte karantenetiden ved to negative tester hvor den siste er tatt tidligst 7 dager etter ankomst. Det er mulig å være i karantene på hytte/ leiebolig/ annet overnattingssted hvis gjestene innreisende kan fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for karantene, hvor de har enerom, eget bad og eget kjøkken/ matservering kan være i karantene. Det er en god del unntak for arbeidsreisende, pendlere osv. Disse fremgår av Covid-19 forskriften § 5 flg. Les mer om unntak fra plikt om karantenehotell på regjeringen.no her
Karantenehotell: Dette er reglene
Les om karantenehotell på regjeringen.no
Du finner alle detaljer om innreisebestemmelsene på udi.no  

Regler for karantene og karantenehotell per 18.06.2021

 • Reisende fra gule områder skal ikke i karantene ved innreise til Norge. 

 • Fullvaksinerte nordmenn skal ikke i karantene ved innreise til Norge. Forutsatt at de har et vaksinepass.

 • Reisende som kan dokumentere med norsk vaksinepass at de er beskyttet (fått en dose, eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene), skal i karantene, men kan slippe karantenehotell ved innreise til Norge. Disse kan også teste seg ut av karantene ved negativ test etter tidligst dag tre. Barn slipper karantenehotell når de reiser sammen med personer som er vaksinert eller har hatt korona. 

 • Reisende fra røde områder med moderat smittepress (gjelder de fleste land i Europa) skal i karantene i 10 dager. Karantenen skal tilbringes i egen bolig eller på egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Se hvilke områder som har moderat smittepress her

 • Reisende fra røde områder med høy smitte skal i karantene i 10 dager (til negativ test døgn 7) ved innreise til Norge. Karantenetiden skal tilbringes på karantenehotell ved første ankomststed til Norge. Man kan teste seg ut av karantenehotell tidligst på døgn 3 eller 7, avhengig av smittepresset i landet de kommer fra.
  Se hvilke områder som har høy smitte her

 • Reisende fra alle land utenfor EØS/Schengen/UK skal i karantene i 10 dager ved innreise til Norge. Karantenetiden skal tilbringes på karantenehotell ved første ankomststed til Norge, de kan teste seg ut av karantehotellet med negativ test på dag 3.
  • Mindreårige skal ikke på karantenehotell

Filminsentivordningen

Regjeringen annonserte tidligere i juli at de vil tillate skuespillere og andre deltakere i film og serieproduksjoner som skal filme i Norge under filminsentivordningen å reise inn til Norge. Det dreier seg om 2 – 7 produksjoner. NHO Reiseliv kjempet for en filminsentivordning fordi det er god norgesreklame.  

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: