Vedtatt endring i permitteringsregler

Nyhet

Publisert

Bilde av tomme stoler på en uteservering

Fra og med i dag (20. mars) er det NAV som tar over full lønn til alle som har vært permittert i mer enn to dager.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

NHO Reiseliv jobber med å få kompensert for dem som allerede er langt inn i arbeidsgiverperioden, slik at disse heller ikke skal betale mer enn to dager.  Vi ble overrasket over at loven ikke skulle få tilbakevirkende kraft, fordi vi opplevde så stor politisk vilje til å hjelpe til.

Portrett av Kristin Krohn Devold

Vi er krystallklare på at regjeringen må få på plass kompenserende tiltak overfor disse bedriftene. Vi har en klar forventning om snarlig løsning, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Bransjen må kompenseres for utsatt iverksettelse av 2 dagers perioden for permitteringsreglene


Da regjeringen forrige uke presenterte forslag til nye permitteringsregler for den såkalte lønnspliktperioden, oppfattet bedriftene det som et klart løfte som gjaldt fra og med da. Slik regelverket nå er vedtatt, vil ikke disse reglene gjelde tilbake i tid for bedrifter som ble nødt til å stenge allerede i forrige uke. Denne regningen må regjeringen ta, og finne en praktikabel løsning som ikke dytter regningen for hele siste uken på bedriftene.

– Vi har vært tydelige overfor regjeringen at dette vil være en massiv utfordring for bedrifter som måtte permittere tidlig i denne krisen. Vi er krystallklare på at regjeringen må få på plass kompenserende tiltak overfor disse bedriftene. Vi har en klar forventning om snarlig løsning, sier administerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Forklaringen på hvorfor dette ikke kommer i første omgang er, etter det vi får oppgitt, fordi det opprinnelige forslaget som lå på bordet ikke dreide seg om full lønn de siste 18 dagene som myndighetene skulle overta av arbeidsgiverperioden.  Altså ville det da ha vært til ulempe for de ansatte om loven fikk tilbakevirkende kraft.   Dette ville vært et brudd på grunnloven.  Ved full lønnskompensasjon fra staten, så er saken en annen, og derfor forventer vi at det jobbes intenst med å komme opp med kompenserende tiltak eller en annen løsning. 

Nyttig å vite om politiske vedtak under korona-krisen:

  • Normalt tar politiske vedtak lang tid å fatte, fordi de skal på demokratisk høring og sjekkes ut i departementene. I en krisesituasjon vil man forbigå disse stegene for å kunne ta raske grep. Nå har det også blitt vedtatt en kriselov, som gir regjeringen mulighet til å vedta nye forskrifter raskt. 

  • Dette betyr at det blir vanskeligere for oss som organisasjon å informere korrekt om prosessene. Vi har allerede sett at vedtak har blitt fattet, som har måttet bli endret pga. juridiske hindringer, som EØS-reglene.

  • Vi må derfor ta forbehold angående det vi legger ut av både foreslåtte og vedtatte tiltak her. Selv om det er politisk enighet, så kan de endres.

  • I de tilfeller hvor dette rammer våre medlemsbedrifter, så jobber vi for å få på plass andre tiltak som kan hjelpe. Situasjonen har rammet nær sagt alle deler deler av norsk næringsliv, og vi står i en situasjon der myndighetene står foran tøffe prioriteringer hvor ikke alle utfordringer kan eller vil løses umiddelbart.   

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket:

Et samlet Storting vedtok i går følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Disse er sanksjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag

  • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Iverksettelse er i dag 20.mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar for disse over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.  Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Regjeringen uttaler på sine nettsider at både Regjeringens og Stortingets mål er å redde norske arbeidsplasser og gi sikker inntekt til arbeidstakere i den akutte situasjonen de har havnet i. Videre uttales det at NAV jobber på spreng for å behandle et enormt antall søknader og for å få nytt regelverk på plass. Alle skal få det de har krav på, men det vil ta noe tid før alt er på plass, er beskjeden fra regjeringen. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: