Foto:

Permitteringsregelen forlenget til 52 uker

Nyhet, Lover og regler for drift

Publisert

#205

Vi har jobbet knallhardt med dette siden i vår, og vi er glade for at regjeringen har forstått alvoret i situasjonen, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto:

Regjeringen varslet i dag at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. –Dette er veldig positivt og kommer til å spare mange arbeidsplasser, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Regjeringen varslet i dag at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv har siden i vår bedt myndighetene om å utvide permitteringsordningen og mener det er svært viktig at dette nå kommer på plass.

– Dette er veldig positivt og kommer til å spare mange arbeidsplasser. Vi har jobbet knallhardt med dette siden i vår, og vi er glade for at regjeringen har forstått alvoret i situasjonen. Dette betyr at mange bedrifter nå slipper å si opp ansatte unødig og kan beholde kompetent arbeidskraft gjennom krisen.

NHO Reiseliv forventer at reiselivsnæringen får kompensasjon for tapte inntekter 

Devold understreker at et krav som er like viktig nå er at bedriftene får forlenget kompensasjon. Fortsatt er svært mange bedrifter innen reiselivet rammet av strenge restriksjoner som fører til store tap i omsetning. Hun trekker særlig særlig fram utelivsektoren og konferansehotellene som har massiv inntjeningsvikt.

– Ingen næring er rammet hardere enn reiselivet. Utelivssektoren er eksempelvis hardt rammet av innføring av skjenkestopp kl 24.00, og konferansehotellene går en mørk høst i møte. Vi bestrider ikke smitteverntiltakene, men gjestene som nå uteblir gjør det jo som en direkte årsak av myndighetenes tiltak og råd. Derfor haster det nå med å videreføre spesifikke kompenserende tiltak for reiselivet ut året slik at bedriftene kan klare å betale faste kostnader.

NHO Reiseliv mener kompensasjonsgraden reiselivsnæringen må opp til 80% og videreføres ut året. Organisasjonen krever også at den lave momssatsen på 6 prosent må forlenges ut 2021. Videre krever NHO Reiseliv en harmonisering av serveringsmoms (25 prosent) og matmoms til 15 prosent. 


Les mer om permitteringsreglene her (Arbinn.no) 
Foto:

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 15. juli 2022

For det store flertallet av reiselivsbedriftene blir årets sommer svært bra med mange gjester – både fra Norge og utlandet, viser medlemsundersøkelsen for juli 2022. 

Foto:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: