Refusjon av alkoholavgifter når øl på tank må destrueres

Nyhet

Publisert

#205

Informasjon om refusjon av alkoholavgifter når øl på tank må destrueres

Informasjon til  serveringssteder som grunnet "koronasituasjonen" risikerer å måtte destruere øl som er lagret på tank.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

I anledning statlige og kommunale pålegg knyttet til "koronasituasjonen" risikerer mange serveringssteder å måtte destruere øl som er lagret på tank.  Dette da øl på tank forringes og derfor må skjenkes innen utløpsdato.  Normal holdbarhet på øl er opplyst å utgjøre 6-8 uker, men bør uansett avklares med leverandør.

For det tilfellet at man må destruere øl som nevnt har man i utgangspunktet krav på å få refusjon for alkoholavgiftene.  Serveringsstedene må imidlertid være oppmerksom på at det kun er leverandøren (bryggeriet) som kan søke om refusjon av alkoholavgifter.  Serveringsstedene kan ikke selv gjøre dette.

I korte trekk er prosessen følgende ved destruksjon av tankøl, med påfølgende krav om refusjon som følger;

  1. Serveringsstedet må kontakte bryggeriet som har levert tankølet og opplyse at dette må destrueres med dertil krav om refusjon for alkoholavgifter.
  2. Bryggeriet vil deretter besiktige serveringsstedet/kunden med hensyn til volum som skal destrueres – altså hvor mange liter som står på tanken.
  3. Bryggeriet søker deretter staten om refusjon for den aktuelle mengde, og søknaden skal avgjøres innen 48 timer.
  4. Bryggeriet avtaler deretter tidspunkt for destruksjon med tollmyndigheten og koordinerer dette med serveringsstedet.  Det er bryggeriet som skal destruere varene og tollmyndigheten kan foreta stikkontroll i denne forbindelse.
  5. Under forutsetning av at bryggeriet får godkjent søknaden om destruksjon med avgiftsrefusjon, vil bryggeriet foreta destruksjon til avtalt tidspunkt.
  6. Etter utført destruksjon vil bryggeriet kreditere avgiftene overfor kunden.

For så vidt gjelder den kontraktsrettslige relasjonen mellom skjenkested og bryggeri (leverandøren) så reguleres denne av alminnelige kontraktsrettslige regler.  Vi oppfordrer de serveringssteder som risikerer å måtte kassere hele eller deler av sitt tankøl til snarest å kontakte leverandøren/bryggeriet, både med sikte på destruksjon med tilhørende avgiftsrefusjon, men også med tanke på å avklare vederlagssituasjonen knyttet til oppgjør for den aktuelle mengden tankøl.

Også bryggeriene opplyser å ha permittert store deler av arbeidsstokken og vi har fått opplyst at destruksjon i mange tilfeller derfor ikke vil kunne gjennomføres får man igjen nærmer seg åpning av serveringsstedet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: