NHO Reiseliv

Innhold

Søknadsportalen for kompensasjonsordning til bedrifter åpner 18. april

Nyhet

Publisert

den norske riksløven på blå bakgrunn med teksten "Departementene".

Foto: Regjeringen.no

Søknadsportalen lanseres lørdag 18. april. Kun bedrifter som er stengt av staten kan søke 18. april. Øvrige bedrifter med betydelig inntektstap kan søke fra om med mandag. Følg pressekonferansen her.

Søknadsportalen https://kompensasjonsordning.no/ åpner i morgen, men kun for de som var stengt av staten. Resten kan søke på mandag. 

– I løpet av morgendagen åpner vi for at foretak som ble pålagt å stenge av staten, kan søke om tilskudd. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april, sier skattedirektør Hans Christian Holte i Skatteetaten.

Barer, puber  og nattklubber, fornøyelsesparker, dyrehager, akvarier, Spa og opplevelsessenter, rafting og liknende aktiviteter som har hatt minst 20 % omsetningstap i mars, kan fra og med lørdag 18. april søke på https://kompensasjonsordning.no/. Restauranter og kafeer med matservering , hoteller og camping regnes ikke som stengt av staten og kan starte å søke fra og med mandag. 

Sesongbedriftene har enda ikke fått en egen beregningsmetode, men denne er på vei og bedriftene kan søke før denne er på plass.

Mer nyttig informasjon finner du på nettsidene til finansdepartementet eller på https://kompensasjonsordning.no/

NHO reiseliv vil  fortsette å følge med på denne ordningen og andre tiltak for å hjelpe våre rammede medlemsbedrifter. Send oss dine erfaringer og innspill på korona@nhoreiseliv.no. Vi kommer fortløpende tilbake med mer informasjon.

Sesongbedriftene treffes ikke av ordningen, men disse vil få sin egen beregningsmodell – de kan søke nå og det vil bli beregnet om i neste mnd.

Se opptak av pressekoneransen her:

 

Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet av koronapandemien, og er den som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en slags normal tilstand.  

NHO Reiselivs nye statusrapport viser at nye tiltak for reiselivsnæringen er helt nødvendig. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: