Regjeringen forbedrer kompensasjonsordningen for reiselivet

Nyhet, Politikk

Publisert

Kokker som lager mat på et restaurantkjøkken

Illustrasjonsbilde fra Tjuvholmen Sjømagasin, Fursetgruppen. Foto: Tommy Andresen.

Regjeringen presenterte i dag en justert kompensasjonsordning for reiselivet. ─ Justeringene er i riktig retning. Alt arbeidet vi har gjort de siste ukene har gitt uttelling, men vi har litt igjen før vi er helt i mål, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

 • Portrett av Kristin Krohn Devold

  Vi setter vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden til vårens nivå, i regjeringens forslag. Krisen er like alvorlig nå som i vår, sier Kristin Krohn Devold.

  Regjeringen senker terskelverdien for å få støtte fra 40 til 30 prosent omsetningsfall
 • Kompensasjonsgraden økes fra 50 til 60 prosent av faste kostnader
 • Taket på maks 10 millioner kroner per måned per bedrift/konsern økes til maks 50 millioner per måned*.
 • Ordningen utvides til ut februar 2021 med mulighet for ytterligere forlengelse
 • Ventilordningen utvides fra 100 millioner til 150 millioner
 • Regjeringen bevilger halvannen milliard mer til kompensasjonsordningen enn i det opprinnelige forslaget.

– Det er positivt at regjeringen har lyttet til NHOs innspill til ordningen, at de er villige til å forbedre den, og at de har forlenget den. Vi er glade for at konserntaket heves fra 10 til 50 millioner i måneden. Næringen trenger at også de store bedriftene kommer seg vel gjennom krisen. Men, det er for tidlig å stramme inn grensen for kompensasjonsgrad. Reiselivet er satt tilbake til den situasjonen vi hadde i vår. Da må støttenivået tilbake til vårens nivå, sier Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Dette har NHO Reiseliv spilt inn til regjeringens arbeid med kompensasjonsordningen for reiselivet:

1) Kompensasjonsgraden må økes fra 50 til 70 prosent slik den var i juni og juli

2)
Det foreslåtte taket for bedrifter/konsern på 10 millioner kroner per måned er altfor lavt. Taket må heves til 80 millioner kroner per selskap per måned slik det var i vår.

3)
I lys av dagens situasjon krever NHO at kompensasjonsordningen skal vare ut våren 2021, og trolig lenger. 

– Vi setter vår lit til at Stortinget øker kompensasjonsgraden til vårens nivå, i regjeringens forslag. Krisen er like alvorlig nå som i vår, fortsetter Krohn Devold.

 

*Regjeringen foreslår å øke grensen for maksimal utbetaling per bedrift/konsern. Tilskuddsbeløp opp til 20 millioner kroner per kalendermåned vil betales ut i sin helhet. Tilskuddsbeløp som overstiger 20 millioner kroner vil avkortes med 50 prosent opp til en øvre grense på 50 millioner kroner per måned. 

 

Les også:

 

Martin I. Dalen / Visit Trysil

På bedringens vei, men fortsatt svært tøft i deler av reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 9. september 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for september bekrefter at utsettelsen av videre gjenåpning, fraværet av utenlandske gjester og strenge smitteverntiltak sinker gjenåpningen av næringen. Deler av reiselivet påvirkes fortsatt negativt av korona. Samtidig bekrefter undersøkelsen at reiselivet er en omstillingsvillig, klimabevisst og inkluderende næring.

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: