Regjeringen forbedrer kompensasjonsordningen for reiselivet

Nyhet, Politikk

Publisert

Kristin Krohn Devold og næringsminister Iselin Nybø under fremleggingen av en ny støttepakke for reiselivet i oktober 2020. Foto: NFD/Øyvinn Myge.

Kristin Krohn Devold og næringsminister Iselin Nybø under fremleggingen av en ny støttepakke for reiselivet i oktober 2020. Foto: NFD/Øyvinn Myge.

─ Det er positivt at regjeringen lytter til oss og øker kompensasjonsgraden noe, men situasjonen er så kritisk at dekningsgraden må opp til 80 prosent og konserntaket må opp til 80 millioner i måneden, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Disse endringene gjør regjeringen nå:

  • Kompensasjonsgraden økes fra 60 til 70 prosent av faste kostnader i november og desember (60 prosent i september og oktober). Bedrifter som har opplevd et omsetningsfall på 30 prosent, sammenlignet med samme måned 2019, kan søke kompensasjon. Ordningen blir en generell ordning. 
  • Ordningen skal gjelde ut februar 2021 med mulighet for ytterligere forlengelse. Hva kompensasjonsgraden blir i januar og februar er foreløpig ikke fastsatt. 
  • Taket på maks 50 millioner kroner per måned per bedrift/konsern opprettholdes, men regjeringen endrer tilskuddsbeløpet fra 20 til 30 millioner kroner per kalendermåned som vil betales ut i sin helhet. Tilskuddsbeløp som overstiger 30 millioner kroner avkortes med 50 prosent opp til en øvre grense på 50 millioner kroner per måned.  Den øvre grensen var i vår 80 mill kr.

Kompensasjonsgraden må opp til 80 prosent og konserntaket må opp til 80 millioner 

Stortinget bes sikre følgende

  • Kompensasjonsgraden for september og oktober må opp til 70 prosent. For november og desember må den opp til 80 prosent 
  • Taket for kompensasjon må heves til 80 millioner kr per konsern per måned, slik det også var i vår
  • Ordningen må vare langt inn i 2021, så lenge reiselivsnæringen er pålagt smittevernsrestriksjoner 
─ Det er positivt at regjeringen ser på ordningen på nytt etter at de innførte enda strengere smitteverntiltak. Men, de nye restriksjonene setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars med en nedstengning av en rekke reiselivsbedrifter og tusenvis av ansatte som blir sendt på NAV. Kompensasjonsgraden må opp til vårens nivå på 80 prosent og konserntaket må opp til 80 millioner i måneden. For september og oktober må nivået ligge på minst 70 prosent som i sommer, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 
 
─ Kompensasjonsordningen må forlenges og vare så lenge reiselivsnæringen er pålagt strenge smittevernrestriksjoner. NHO Reiseliv ber Stortinget styrke ordningen slik at den reflekterer dagens situasjon for reiselivet, fortsetter Krohn Devold.  
 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: