Reiseliv må få kompensasjon for tapte inntekter

Nyhet, Politikk

Publisert

I dag la kulturminister Abid Raja frem en ny stimuleringsordning på 900 millioner kroner for kulturlivet. NHO Reiseliv er glad for at kultursektoren får økonomisk støtte fremover, men er utålmodig på reiselivets vegne, og etterlyser kompensasjon for tapte inntekter.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Maksgrensen på 200 deltakere på arrangementer gjør det vanskelig for kulturlivet å tjene penger på arrangementer. Ordningen skal stimulere til aktivitet og fungerer slik at staten dekker differansen mellom de faktiske inntektene fra et arrangement og budsjettene for arrangementene.  

Etterlyser kompensasjon for tapte inntekter  

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal er glad for at kulturlivet får støtte fremover. Flere kulturarrangement vil trolig gi positive ringvirkninger for blandt annet restaurantbransjen, da flere vil gå ut å spise før de for eksempel drar på en teaterforestilling. Men, han peker på at reiselivet også har behov for videre økonomisk støtte, da næringen rammes hardt av regjeringens restriksjoner:  

─ Maksgrensen på 200 deltakere på arrangementer rammer reiselivet hardt, da kurs og konferanser er en viktig inntektskilde. Det var allerede få bookinger for høsten, som vanligvis er en hektisk sesong for konferanser, og etter regjeringens siste restriksjoner og en periode med økt smitte, har det kommet en stor mengde kanselleringer. Det er fortsatt mange permitterte og konkursfrykten stiger i takt med at Europakartet blir rødere og rødere. Reiselivet må få kompensasjon for det økonomiske tapet som regjeringens restriksjoner medfører, slik kulturlivet nå har fått, sier Bjørndal.  

NHO Reiseliv forventer at reiselivsnæringen får kompensasjon for tapte inntekter:  

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse gjennomført 13. august blant 580 reiselivsbedrifter viser følgende:   
  • 7 av 10 reiselivsbedrifter hadde lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset de siste fire ukene.  
  • 40 prosent av bedriftene har permittert sine ansatte. 19 prosent har permittert 51 – 100 prosent av de ansatte.  
  • 26 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet likviditetsproblemer.
  • 73 prosent melder om færre bestillinger for september sammenlignet med i fjor. Det samme gjelder for oktober; det er en stor nedgang i forhåndsbestillinger.  
  • 31 prosent vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs.   
Les NHO Reiselivs oppdaterte situasjonsanalyse for mer informasjon om situasjonen i reiselivet og hvilke tiltak det haster å få på plass 

 

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: