Nye retningslinjer fra staten for serveringssteder i forbindelse med korona-utbruddet

Nyhet

Publisert

#205

Restaurant Justisen, Oslo

NHO Reiseliv sin tolkning av de nye retningslinjene for serveringssteder.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

I pressemelding fra Helsedirektoratet 12. mars, står det følgende:

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud:

- Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.

- Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Dette vil gjelder fra torsdag 12. mars, kl 1800 til og med torsdag 26. mars 2020, kl 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

NHO Reiseliv tolker disse nye retningslinjene slik:

Alle puber, barer, serveringssteder uten matservering – må stenge.

Serveringssteder som serverer mat, kan holde åpent under følgende forutsetninger:
- At det ikke serveres fra buffet.

- At det legges til rette for at gjestene kan ha 1 meters avstand mellom hverandre – det betyr at serveringsstedet kanskje må begrense antallet mennesker som er inne i lokalet samtidig.

- Arrangementer med mer enn 100 personer skal risikovurderes i henhold til dette skjemaet fra Folkehelseinstituttet: Det er vår vurdering at det på bakgrunn av dette skjemaet vil være svært vanskelig å avholde arrangementer med flere enn 100 personer. Enkelte kommuner har iverksatt egne tiltak med begrensninger som går enda lengre, for eksempel Oslo Kommune hvor det ikke skal være noen arrangementer med flere enn 50 deltakere. I praksis betyr det at spisesteder som har kapasitet til å ta imot flere enn 100 (eller 50) gjester, kanskje må begrense hvor mange de serverer samtidig. Et tiltak kan være å styre spisetidene, spre gjestene utover et større tidsrom etc.

Generelt vil vi anbefale at alle legger til rette for at gjester har mulighet til å holde tilstrekkelig avstand til hverandre, for eksempel i køsituasjoner eller lignende.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: