Reiselivet har fått gjennomslag på viktige punkter

Nyhet, Politikk

Publisert

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold snakker til medlemmer på et digitalt medlemsmøte med helsemyndighetene 30. oktober 2020

Reiselivsdirektøren sier at lokalbanker nå må bruke lånegarantiordningen til å forskuttere kompensasjon til reiselivsbedrifter som sliter med akutt likviditetsmangel. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen / NHO.

Slik blir den nye kompensasjonsordningen og rammevilkårene i den nye avtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Dette er regjeringspartiene og Frp enige om i den nye krisepakken

  • Økt kompensasjon: For bedrifter som har 30 prosent omsetningsfall, dekker den nye ordningen faste og uunngåelige kostnader på 70 prosent i september og oktober; 85 prosent i november og desember; og 80 prosent i januar og februar 2021
  • Kompensasjonsordningen vil vare til 1. mars 2021 og kunne forlenges så lenge pandemien hindrer næringen
  • Lavmomsen holdes på 6 prosent til 1. juli 2021 (Inkl. Persontransport, alpin, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre)
  • Det gis ytterligere to måneders utsettelse for innbetaling av skatter og avgifter til 1. april.  
  • Flypassasjeravgiften fjernes for hele 2021
  • Konserntaket løftes tilbake til 80 millioner, samme nivå som det var i vår
  • Summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 økes til totalt 2 milliarder kroner

Regjeringen og Frp presenterte i dag en avtale som forbedrer kompensasjonsnivået til rundt samme nivå som våren 2020. For bedrifter som har 30 prosent omsetningsfall, dekker den nye ordningen faste og uunngåelige kostnader på 70 prosent i september og oktober; 85 prosent i november og desember; og 80 prosent i januar og februar 2021. Ordningen vil vare til 1. mars 2021 og kunne forlenges så lenge pandemien hindrer næringen. Regjeringen forlenger en overnattingsmoms på seks prosent frem til 1. juli 2021.  

– Jeg vil rose Fremskrittspartiet for å ha kjempet frem alle NHO Reiselivs punkter, og det er bra at regjeringen har lyttet til våre innspill. Å øke kompensasjonsnivået opptil 85 prosent av faste kostnader og å holde lavmomsen på på seks prosent, er helt avgjørende for å sikre at reiselivet overlever vinteren, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

– Aller helst burde også serveringsmomsen vært redusert til 15 prosent, på linje med takeaway. Serveringsnæringen blør og lavere serveringsmoms er treffsikkert tiltak vi vil jobbe for å få innført, sier hun.

Reiselivsdirektøren sier at det er viktig at konserntaket nå løftes tilbake til 80 millioner, samme nivå som det var i vår. Det vil bety mer støtte til selskap der samme eier har flere bedrifter.

Må hjelpe bedriftene med regninger

Reiselivsbedriftenes største utfordring nå er at midlene ikke utbetales før i januar, til tross for at de har stått uten kompensasjon siden september. Mange bedrifter har akutt likviditetsmangel.

– Den lokale banken må nå benytte garantilåneordningen til å forskuttere den kompensasjonsstøtten bedriftene har krav på, slik at man unngår unødig konkurser frem til januar. Det er også gledelig at regjeringen har lyttet til NHO Reiselivs krav om å forlenge nedbetalingstiden for garantilånene til seks år, sier reiselivsdirektøren.

NHO Reiseliv mener det er helt nødvendig at reiselivsmomsen nå holdes på seks prosent, og ikke økes til 12 prosent slik regjeringen opprinnelig foreslo. 

Utsettelse av skatter og avgifter

I tider uten inntekt er det umulig å betale statlige og kommunale skatter og avgifter. NHO Reiseliv har ment at de bør utsettes til over sommeren 2021, men er glad for at kravet er delvis innfridd frem til 1. april 2021. Det vil bli behov for ytterligere forskyvninger hvis pandemien vedvarer.

Et bilde tatt under et fly som er på himmelen over kameraet. Blå himmel på alle sider rundt.

Kristin Krohn Devold er fornøyd med at flypassasjeravgiften holdes lav og at staten øker støttekjøp av ruter i Nord-Norge.

– I lys av nye smittevernrestriksjoner sliter mange med å betale regninger. Derfor er det viktig at regjeringen nå har utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Det er viktig for at ikke stat og kommune skal være de som sender tusenvis av bedrifter ut i konkurs, sier reiselivsdirektøren.

Viktig med flyruter til distriktene

Kristin Krohn Devold er også fornøyd med at flypassasjeravgiften holdes lav og at staten øker støttekjøp av ruter i Nord-Norge.

– Et bredt rutenett vil sikre reiselivet når gjestene begynner å fly igjen. Det hjelper også at reiselivstilknyttede bedrifter nå også kommer inn i ordningen, sier hun. 

Alt i alt var dette svært godt nytt. Dersom pandemien og krisen fortsetter utover sommeren vil vi jobbe videre med ytterligere tiltak, avslutter reiselivsdirektøren.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: