NHO Reiselivs respons på tiltakene i RNB

Nyhet

Publisert

Bilde av en hand som skriver med penn på en tom papirblokk

Bilde av en hand som skriver med penn på en tom papirblokk

I Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) kom regjeringen bl.a med endringer i permitteringsreglene og en låneordning til pakkereisearrangørene.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Regjeringen varsler at NAV vil fortsette å betale dagpenger til de som er permitterte ut oktober.

─ En knapp utvidelse av permitteringsreglene vil bety noen uker ekstra for de som tidlig måtte permittere, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

De som permitterte etter nedstengingstiltakene slo inn 12. mars, startet permitteringene i uke 12. Med avvikling av ferie i perioden vil noen bedrifter få tre ekstra uker med denne utvidelsen ut uke 45, sier Krohn Devold.

Utvidelse av kompensasjonsordningen kom ikke

NHO Reiseliv hadde forventet en avklaring på forlengelse av kompensasjonsordningen for juni-august i dag.

─ Det er avgjørende for våre bedrifter å vite at de også vil få kompensasjon for en sommer som kommer til å bli svært vanskelig for hotellene og det store flertallet av bedrifter som normalt har mange utenlandske gjester.

Dagens ordning utløper 31. mai, om vel 14 dager. I disse dager tas beslutninger for videre drift, oppsigelser og permitteringer, og da må bedriftene kjenne hele regnestykket og om de får hjelp til å overleve, sier Krohn Devold.

─ De særskilt utsatte sesongbedriftene, herunder alpinalegg som er stengt store deler av året, venter fortsatt på en løsning som er tilpasset dem – slik NHO og  Stortinget ba om.  

NHO Reiseliv understreker at også for denne ordningen haster det med svar, da utgiftene for bedriftene ofte kommer i en sommerperiode uten inntekter.

Hjelp til reisearrangørene

NHO Reiseliv har en gruppe medlemmer som arrangerer pakkereiser i Norge, og som igjen er tilknyttet andre deler av det norske reiselivet. Regjeringen foreslår i RNB å opprette en låneordning for pakkereisearrangørers lovpålagte refusjoner som følge av korona.

Pakkereisearrangører vil kunne søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjonsforpliktelser av avlyste og avbestilte pakkereiser som skulle startet i perioden 14. mars 2020 til og med 14. juni 2020.

NHO Reiseliv påpeker at turoperatørene står i en krevende skvis mellom å håndtere krav fra kunder, samtidig som at man har vært nødt til å permittere ansatte. I tillegg kommer mange skeivt ut i kompensasjonsordningen grunnet sesongvariasjoner.

Låneordningen skal forvaltes av Innovasjon Norge, og regjeringen foreslår en utlånsramme på to milliarder kroner. Det legges opp til at ordningen skal bli operativ så raskt som mulig etter Stortingets vedtak.

Momsinnbetaling

Momsen på overnatting og transport fortsetter med halvert sats frem til november. Fra og med november vil satsen igjen være på 12 prosent.

Mange bedrifter har vært urolige for den utsatte skatten og momsen som nå vil forfalle sammen med neste termin og andre uunngåelige utgifter som feriepenger. Regjeringen foreslår ikke en ny generell utsettelse, men åpner for muligheten til å søke om videre utsettelse ut året, til en lavere rente enn normalt.

Virksomheter med betalingsproblemer som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene bør fremdeles få mulighet til å utsette skatt og avgifter. En fleksibel utsetteleseordning kombinert med en normal markedsrente vil ivareta disse, skriver regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.  Det vil ikke være lønnsomt for bedrifter uten betalingsproblemer å bruke denne ordningen, og det vil i større grad bli en ordning for spesielt utsatte- Samtidig vil renter på skatteutsettelsene gi virksomheter og næringsdrivende insentiv til å finne løsninger i markedet for å få dekket likviditetsbehovet. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: