Risikerer masseoppsigelser hvis ikke permitteringsperioden forlenges

Nyhet

Publisert

Tomme stoler

Flere store hotellkjeder varsler masseoppsigelser om kort tid dersom ikke permitteringsperioden blir forlenget. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Norsk reiseliv går nå inn i årets viktigste sesong, men det er fortsatt et høyt antall permitterte i reiselivet. 6 av 10 reiselivsbedrifter frykter at de må si opp flere av sine permitterte ansatte dersom ikke permitteringsordningen forlenges utover oktober.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 18. juni blant 560 reiselivsbedrifter, frykter 6 av 10 reiselivsbedrifter at de må si opp flere av sine ansatte hvis ikke de får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober: 

 • 19 prosent frykter de må si opp mellom 10 – 25 prosent av de ansatte 
 • 17 prosent frykter de vil si opp mellom 26 – 50 prosent av de ansatte   
 • 15 prosent frykter de må si opp over halvparten av de ansatte   
NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hvis ikke permitteringsperioden forlenges risikerer vi at mange flinke ansatte blir sendt ut i arbeidsledighet, for det er få andre jobber å gå til, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  (Foto: Håkon Eltvik/NHO Reiseliv).

─ Myndighetene må forlenge permitteringsperioden til over nyttår slik at disse bedriftene slipper å si opp ansatte unødig. For mange av de store byhotellene spesielt er belegget i sommer syltynt, men utover høsten og vinteren vil aktiviteten kunne ta seg opp igjen med blant annet gjenåpning av konferansemarkedet. Først da har de mulighet til å ta tilbake de ansatte. Hvis ikke permitteringsperioden forlenges risikerer vi at mange flinke ansatte blir sendt ut i arbeidsledighet, for det er få andre jobber å gå til, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

─ Dette burde vært innført før Stortinget tok sommerferie, men det ble det dessverre ikke. Regjeringen har sagt at de skal følge nøye med på situasjonen i reiselivet gjennom sommeren, men dette er ikke noe å vente med. Et tydelig signal i starten av sommeren om at permitteringsperioden blir utvidet, kan forhindre mange unødvendige oppsigelser, fortsetter Krohn Devold.  

6 av 10 bedrifter har mer enn halvert omsetningen de siste 4 ukene  

På spørsmål om hvordan omsetningen har vært de siste 4 ukene sammenlignet med samme periode i fjor svarer 6 av 10 (58 prosent) reiselivsbedrifter at de har redusert omsetningen med mer enn 50 prosent. Videre er det fortsatt mange bedrifter som mangler penger til å betale regninger grunnet likviditetsproblemer; 38 prosent. Det er særlig bransjene servering og uteliv (45 prosent) og opplevelser og kultur (45 prosent) som sliter med å betale regningene sine. 

─ Sommeren er for mange reiselivsbedrifter den viktigste sesongen der inntjeningen disse månedene skal dekke opp for resten av året. Så lenge vi fortsatt har strenge smittevernregler, stengte grenser mot viktige markeder som Tyskland, og maksgrense på 50 personer for konferanser, klarer ikke reiselivet å komme tilbake til normalen og er helt avhengige av ytterligere tiltak fra myndighetene, fortsetter Krohn Devold.  

5 tiltak som kan hjelpe reiselivet gjennom krisen 

I tillegg til forlenget permitteringsordning peker NHO Reiselivs-direktøren på fire tiltak hun mener det haster å få på plass:  

 • Utvide kompensasjonsordningen minst ut 2020 
 • Redusere serveringsmomsen til 15 prosent  
 • Holde overnattingsmomsen på 6 prosent  
 • Ytterligere utviklingsmidler til reiselivet  

Situasjonsanalyse

Oppdatert 15. august 2022

Norske reiselivsbedrifter er preget av et skifte fra stor fremtidsoptimisme til mørke skyer. Det viser medlemsundersøkelsen for august 2022. 

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

 • Trygg camping
 • Trygg servering
 • Trygg overnatting 
 • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: