Foto:

Regjeringen med nye innskrenkninger som berører reiselivet

Tomme stoler

Regjeringen annonserte i dag at de beholder grensen på 200 personer på arrangementer. Illustrasjonsfoto: Pixabay. Foto:

Regjeringen presenterte i dag en rekke innskrenkninger som berører reiselivet. Det blir innført nasjonal skjenkestopp fra midnatt, maksgrensen på 200 deltakere på arrangementer opprettholdes, og nordmenn blir frarådet å reise til utlandet.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

NHO Reiseliv er skuffet over at regjeringen beholder maksgrensen på 200 deltakere på arrangement. NHO Reiseliv forventer at reiselivsnæringen får kompensasjon for tapte inntekter:

 

─ NHO Reiseliv har tidligere fått signaler om at regjeringen ville åpne for arrangementer for 500 deltakere fra 1. september, men nå blir det ikke slik. Vi bestrider ikke smittevernrådene, men vi er skuffet fordi det skaper en enorm usikkerhet i bransjen, og ikke minst tapte inntekter. Vi mener hoteller og restauranter er i stand til å gjennomføre arrangementer på over 200 på en god måte som ivaretar smittevern og 1-meters regelen. Nå som myndighetene fortsetter å pålegge bransjen restriksjoner, bør vi kunne forvente at næringen kompenseres for tap av inntekter, sier Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal. 

 

─ Når det gjelder skjenkestopp ved midnatt så er tilbakemeldingen fra våre medlemmer at de er usikre på effekten av dette. Faren er at mange vil fortsette festen hjemme i uorganiserte former. Skjenkestoppen rammer også lukkede arrangementer. Dette er bestilt for lang tid tilbake, og innskrenkningen vil skape problemer når disse arrangementene skal gjennomføres. Med innskrenkninger, både på tid og areal på grunn av 1-meters-regelen, er det rett og rimelig å kreve at serveringsbransjen får kompensasjon i form av lavere moms fra 25 til 15 prosent, fortsetter Bjørndal.  

 

I av 2 reiselivsbedrifter frykter de må si opp flere av sine ansatte  

En fersk medlemsundersøkelse gjennomført blant over 600 reiselivsbedrifter 31. juli viser at hoteller og restauranter går en dyster høst i møte. Det er få bookinger i september og oktober, det er fortsatt mange permitterte og halvparten av reiselivsbedriftene frykter at de må si opp flere av sine ansatte, hvis ikke de får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober. 

 

─ Vi forventer at permitteringsordningen forlenges utover oktober slik at vi unngår masseoppsigelser. Videre må kompensasjonsordningen forlenges ut året, den lave momssatsen på 6 prosent må forlenges ut 2021 og vi krever en harmonisering av serveringsmoms (25 prosent) og matmoms til 15 prosent. Krisen er overhodet ikke over for reiselivet, og vi risikerer at mange dyktige folk blir arbeidsledige hvis ikke myndighetene fortsetter å kompensere næringen fremover, avslutter Bjørndal.  

Foto:

Situasjonsanalyse

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 15. juli 2022

For det store flertallet av reiselivsbedriftene blir årets sommer svært bra med mange gjester – både fra Norge og utlandet, viser medlemsundersøkelsen for juli 2022. 

Foto:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: