Skjenkestoppen oppheves ved midnatt

Nyhet

Publisert

#205

Restaurant Justisen, Oslo

Fra 14. oktober ble skjenkestopp ved midnatt opphevet, og det ble igjen lov til å servere alkohol i hele åpningstiden. Men det er viktig å overholde 1-metersregelen.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Fra i dag oppheves skjenkestoppen ved midnatt. Dvs at det er lov til å servere alkohol i hele åpningstiden. Merk at enkelte kommuner fortsatt har innført reduserte skjenke- og åpningstider.

I forbindelse med denne gjenåpningen har Helsedepartementet samtidig valgt å minne om at 1-meteren gjelder, også internt i grupper. Det er foretatt en presisering av at det skal legges til rette for at gjester kan holde tilstrekkelig avstand allerede ved ankomst, dvs at stoler må settes lengre fra hverandre og det må dekkes opp med større avstand enn vanlig. Denne presiseringen er også tatt inn i Oslo Kommune sin forskrift.

Slik lyder forskriftsbestemmelsen for serveringssteder fra i dag:

14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

  • Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

  • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.

  • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares

NHO Reiseliv minner om våre smittevernveiledere, som er utarbeidet for å legge til rette for et trygt uteliv. 

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: