Søk nye omstillingsmidler innen 8. januar

Nyhet

Publisert

Første skispor i nysnø på fjellet.

Bedrifter som er hardt rammet av koronapandemien kan for andre gang søke Innovasjon Norge om omstillingsmidler. Fristen er utvidet til 8. januar.

Bedrifter som er hardt rammet av koronapandemien kan for andre gang søke Innovasjon Norge om omstillingsmidler. Fristen er utvidet til 8. januar.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Fakta om omstillingsordningen

  • Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset. 
  • Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak.
  • Tilpasning av produktet til andre kundegrupper.
  • Tilskudd til 80 prosent av kostnadene, maksimalt 5 millioner kroner.
  • Omsetningsfall på 30 prosent i gjennomsnitt i oktober og november*
  • Du må drive innen reiseliv- eller eventnæringen med spesifikke NACE-koder.
  • Søknadsfristen er 20. desember 2020. Fristen for å dokumentere omsetningsfall er 4. januar 2022.

Les mer om tilskuddsordningen her

Tirsdag 8. desember holdt Audun Pettersen, Leder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge, et webinar om søknadsprosessen til 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen. I første runde opplevde Innovasjon Norge meget stor pågang for å få tildelt midler, og forventer også mange søknader denne gangen. Derfor bør du sette deg grundig inn i søknadsprosedyrene for å skrive en best mulig søknad. NB! Opprinnelig søknadsfrist var i desember, men den er utvidet til 8. januar 2021. 

Dette er en tilskuddsordning for omstilling, ikke en rettighetsbasert ordning der man får dekket kostnader. For å få det må man heller søke den nye kompensasjonsordningen, som ventes i midten av januar 2021.

– Eksempler på omstilling kan være et endret driftskonsept, opplæring av personale eller kursing. Men det kan også være ekstraordinære kostnader assosiert med smitteverntiltak, eller tilpasning av virksomheten til nye eller endrede kundegrupper, sa Pettersen.

Han trakk spesielt frem en gyllen mulighet til å få gjennomført miljøsertifiseringer med en slik tilskuddsordning.

Må dokumentere omsetningsfall

For å kunne søke må du drive i reiselivsnæringen (se liste over næringskoder her), og omsetningsfallet dokumenteres av revisor eller regnskapsfører.

– Inngangskriteriet som må dokumenteres er minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november, sammenlignet med samme måned i fjor, presiserte Pettersen.

Restriksjoner ved tilskuddsordningen

  • Kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.
  • Kan ikke brukes til utøvende markedsføring og salg.
  • Kan ikke dobbeltfinansieres med låneordning reisearrangører eller kompensasjonsordningen for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter.

Les mer om tilskuddsordningen her

Nyetablerte selskaper kan dokumentere omsetningsfall sammenlignet med månedene januar og februar 2020. Bedrifter med oppstart senere enn februar kan dessverre ikke søke.

– Innovasjon Norge har ikke mulighet til å drive skjønn rundt næringskodene, understreket Pettersen.

Kun fremtidige kostnader

Han presiserte at søknader kun kan gjelde framtidige prosjektkostnader, at foretaket har sin virksomhet i Norge, og at maks 20 prosent av kostnadsgrunnlaget kan være fysiske investeringer. Det siste er en begrensning i regelverket fra ESA.

– Vi kan finansiere 80 prosent av kostnadene for små- og mellomstore bedrifter, og 70 prosent for konsern og store bedrifter, og inntil 5 millioner kroner i tilskudd per foretak eller konsern. Ordningen gjelder for hele landet, inkludert Svalbard, sa Pettersen.

Ofte stilte spørsmål og svar om omstillingsordningen

Kan selskaper som har fått tilskudd i første runde søke på nytt?
Det er mulig å søke igjen, men prosjektet må skille seg vesentlig fra det selskapet fikk støtte til i første runde. Innovasjon Norge legger også vekt på gjennomføringsevne, at det er kapital til egenfinansiering og personellressurser til å følge opp prosjektet. Det er også et tak for hvor mye et selskap kan motta av støtte etter dette støtteregimet, euro 800 000 per bedrift/konsern.
 
Kan man søke tilskudd til 2 prosjekter i samme søknad?
Ja, det kan man.
 
Hvordan er det med sesongbedrifter som ikke har åpent i perioden det må vises til omsetningsfall, men som allikevel har et stort omsetnings fall året sett i helhet? 
Dessverre så er det et krav i ordningen at det må vises til omsetningsfall i oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. For selskaper uten omsetning i 2019 er sammenligningsgrunnlaget januar og februar 2020.
 
Er det omsetningstall pr måned eller oktober og november samlet?
Gjennomsnittet for de to månedene oktober og november.
 
Er det også krav om regnskapsfører for å søke miljøsertifisering, og sertifisering gjennom Varde?
Ja, det er krav til at regnskapsfører dokumenterer omsetningsfall, og det er krav om regnskapsfører ifm prosjektregnskap.
 
Gjelder begrensningen på 800 000 euro (5 millioner kroner) også for tilskudd gitt under "Ekstraordinære innovasjonstilskudd 2020"?
Nei, ekstraordinært innovasjonstilskudd 2020 er hjemlet i andre artikler i EØS-regelverket. Det er følgende ordninger som må henyntas: Lån og tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser, kompensasjon for lovpålagte vedlikeholdsutgifter for sesongbedrifter og tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen runde 1 (med søknadsfrst 15. September). Disse er hjemlet i et regelverk knyttet til Covid19.
 
Smittervernstiltak; kan man også søke om tapte inntekter pga begrenset plass grunnet Covid-19? Eksempelvis båt med hvert andre sete osv.
Det er kun fremtidige kostnader det kan søkes støtte til, ikke allerede påløpte kostnader dessverre.
 
Blir midlene fordelt regionvis?
Nei, dette er nasjonale midler som kan gå til alle bedrifter uansett størrelse i hele landet, inkludert Svalbard.
 
Vil dette tilskuddet gå inn som omsetning i kompensasjonsordningen og dermed reduserer et eventuelt tilskudd herifra eller vil det være som kompensasjonsordningen at man trekker dette ut fra omsetningen?
Støtte mottatt gjennom kompensasjonsordningen skal ikke medregnes i omsetningen mht å dokumentere omsetningsfallet.
 
I første runde søkte vi om støtte til flere delprosjekter enn det vi fikk tilskudd til. Kan vi søke på nytt om tilskudd til de delprosjektene vi ikke fikk tilskudd til - eller blir de prosjektene automatisk diskvalifisert?
Det er mulig å søke på nytt om det er konkrete delprosjekter dere ikke fikk støtte til så fremt de er innenfor de områdene vi kan støtte. Ta gjerne kontakt med rådgiver som behandlet søknaden din sist for en prat om dette.
 
Hvor går jeg for å søke? 
 

Les mer om tilskuddsordningen her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: