– Nye tiltak fra regjeringen i dag: staten tar 90 % av risikoen ved nye lån

Nyhet

Publisert

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold. (Foto: Håkon Eltvik/NHO Reiseliv).

Fredag 20. mars foreslo regjeringen å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Nyttig å vite om politiske vedtak under korona-krisen:

  • Normalt tar politiske vedtak lang tid å fatte, fordi de skal på demokratisk høring og sjekkes ut i departementene. I en krisesituasjon vil man forbigå disse stegene for å kunne ta raske grep. Nå har det også blitt vedtatt en kriselov, som gir regjeringen mulighet til å vedta nye forskrifter raskt. 

  • Dette betyr at det blir vanskeligere for oss som organisasjon å informere korrekt om prosessene. Vi har allerede sett at vedtak har blitt fattet, som har måttet bli endret pga. juridiske hindringer, som EØS-reglene.

  • Vi må derfor ta forbehold angående det vi legger ut av både foreslåtte og vedtatte tiltak her. Selv om det er politisk enighet, så kan de endres.

  • I de tilfeller hvor dette rammer våre medlemsbedrifter, så jobber vi for å få på plass andre tiltak som kan hjelpe. Situasjonen har rammet nær sagt alle deler deler av norsk næringsliv, og vi står i en situasjon der myndighetene står foran tøffe prioriteringer hvor ikke alle utfordringer kan eller vil løses umiddelbart.   

Fredag 20. mars foreslo regjeringen å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner, der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, med maksimalt 3 års løpetid. Formålet med ordningen er å bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån.

Ordningen gjelder for lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020. Den vil ikke gjelde for eksisterende lån.

– Den nye ordningen vil hjelpe mange av de små og mellomstore bedriftene som utgjør en stor del av norsk reiseliv. Det viktigste nå er at de får nyttiggjort dette og at bankene er på tilbudssiden for å iverksette slike lån, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. 

– Det er viktig å understreke at tiltakene ikke er ferdige enda. Vi er i løpende dialog med myndighetene og vet at de jobber på spreng for å få på plass flere og mer treffsikre tiltak. Allerede neste uke kommer det mer, sier Krohn Devold.

Portrett av Kristin Krohn Devold

Vi har vært tydelige overfor regjeringen at dette vil være en massiv utfordring for bedrifter som måtte permittere tidlig i denne krisen. Vi er krystallklare på at regjeringen må få på plass kompenserende tiltak overfor disse bedriftene. Vi har en klar forventning om snarlig løsning, sier Kristin Krohn Devold.

Bransjen må kompenseres for utsatt iverksettelse av 2 dagers perioden for permitteringsreglene

Forrige uke lanserte regjeringen nye permitteringsregler for den såkalte lønnspliktperioden. Bedriftene oppfattet det som et klart løfte som gjaldt fra regjeringens pressekonferanse. Slik regelverket nå er vedtatt, vil ikke disse reglene gjelde tilbake i tid for bedrifter som ble nødt til å stenge allerede i forrige uke.

 Denne regningen må regjeringen ta, og finne en praktikabel løsning som ikke dytter regningen for hele siste uken på bedriftene. 

– Vi har vært tydelige overfor regjeringen at dette vil være en massiv utfordring for bedrifter som måtte permittere tidlig i denne krisen. Vi er krystallklare på at regjeringen må få på plass kompenserende tiltak overfor disse bedriftene. Vi har en klar forventning om snarlig løsning, sier Krohn Devold.

Utsettelse av en rekke avgifter

Nedjusteringen av den lave momssatsen til 8 prosent, som blant annet omfatter overnattingssteder og transport, vil gjelde i perioden 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020. Fristen for å betale inn første termin for merverdiavgift dyttes til 10. juni 2020. Fristen for innbetaling av andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes til 1. september 2020, og fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes til 15. august 2020.

– Utsettelse av ulike statlige avgifter er sårt trengt for å sikre at reiselivet får beholde likviditet. Men utsettelse hjelper ikke hvis du ikke har noen nye inntekter. Det er situasjonen for bedriftene nå. Derfor er NHO Reiseliv tydelig på at staten må vurdere et amnesti for innbetaling av noen av disse avgiftene, særlig merverdiavgiften, sier Krohn Devold. 

– I tillegg må differansen i provenyet på 12% og 8 % i første kvartal nå raskt omsettes til et kompenserende tiltak, hvis det ikke er mulig med den tilbakevirkende kraften fra 1.jan som var varslet, sier Krohn Devold.

MVA-satsen bør holdes på 8% lenger enn til 31.10

– MVA-satsen bør holdes på 8 % lenger enn til 31.10.2020. Reiselivet vil være langt nede lenge nå, og en reduksjon i MVA vil være et godt virkemiddel for å hjelpe næringen på beina igjen når etterspørselen begynner å stige, sier Krohn Devold.

– Her bør tiden frem til 31.10 brukes til å få god oversikt skadene denne krisen har påført næringen og tilpasse tiltakene til det. konstaterer Krohn Devold. 


Merverdiavgiften var egentlig etter Stortingets enighet forespeilet å være redusert med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2020. Men dette er, ifølge Finansdepartementet, utfordrende grunnet flere hensyn. Hvis det viser seg å være rom for å redusere den lave merverdiavgiftssatsen med tilbakevirkende kraft på en praktisk måte, vil departementet foreslå dette og komme tilbake til Stortinget. Hvis ikke etterlyser NHO Reiseliv snarlig kompenserende tiltak med samme effekt som det opprinnelige vedtaket hadde.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: