Støtte til lavere serveringsmoms

Nyhet, Politikk

Publisert

#205

Partileder i Frp Siv Jensen på NHO Reiselivs digitale frokostmøte 11. august 2020.

Både Frp og Senterpartiet uttrykte støtte til lav overnattings- og serveringsmoms under et frokostmøte i regi av NHO Reiseliv i dag.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

11. august arrangerte NHO Reiseliv et digitalt frokostmøte om veien videre for reiselivet. Næringsminister Iselin Nybø, leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen og stortingsrepresentant for Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik var blant politikerne som deltok i debatt om reiselivet, der blant annet serveringsmomsen ble et tema.

I dag er det slik at gjester som spiser på restaurant, betaler 25 prosent merverdiavgift. Gjester som i stedet velger å ta maten med seg, betaler derimot kun 15 prosent merverdiavgift. NHO Reiseliv mener det er et paradoks at skatten på kokkelaget restaurantmat er betraktelig høyere enn på hurtigmat fra bensinstasjoner og hurtigmat-kiosker.

Tydelig støtte til momsreduksjon

#205

På spørsmål om Frp og regjeringen bør bli enige om en lav matmoms på 6 prosent og en serveringsmoms på 15 prosent, svarte Siv Jensen kontant og tydelig: Ja.

På spørsmål fra moderator, næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal, om Frp og regjeringen bør bli enige om en lav matmoms på 6 prosent og en serveringsmoms på 15 prosent, svarte Siv Jensen kontant og tydelig: 

- Ja, sa Frps partileder.

Jensen påpekte at harmonisering av avgifter kan styrke konkurranseevnen på lang sikt, som vil være viktig i gjenreisingen av reiselivet.

Næringsminister Nybø understreket at regjeringen styrer etter Granavolden-plattformen, men anerkjente at en lavere serveringsmoms er programfestet i Venstres plattform. Hun ville imidlertid ikke love en nedsettelse av serveringsmomsen, til tross for Jensens positivitet.  

Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet påpekte at hans parti har foreslått å beholde reiselivsmomsen på 6 prosent ut 2021. På direkte spørsmål om en lavere serveringsmoms, sa Gjelsvik at det var en av de tingene Senterpartiet vil vurdere, og at han mener at avgiftsnivået generelt er altfor høyt.

Serveringsbransjen hardt rammet

Ifølge NHO Reiselivs nyeste medlemsundersøkelse fra 31. juli, der 609 reiselivsbedrifter har respondert, er situasjonen alvorlig for serveringsbransjen. Innen servering og uteliv er andelen permitterte fortsatt høy med 43 prosent som svarer at de har permittert ansatte. Hele 27 prosent av bedriftene innen servering og uteliv svarer at de frykter konkurs som følge av koronasituasjonen.

Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal sier at å senke serveringsmomsen vil være et passende og treffsikkert tiltak:

– NHO Reiseliv mener at serveringsmomsen og «take away»-momsen må ha samme sats, ikke to ulike satser slik som i dag. Muligheten for inntjening i serveringsbransjen er blitt dramatisk endret med en-meters-kravet og skjenkestopp ved midnatt. Å harmonisere satsen på 15 prosent vil være et treffsikkert tiltak for serveringsbedrifter som sliter som følge av nedstengingen av samfunnet og påfølgende smitteverntiltak, sier Bjørndal. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: