NHO Reiselivs krav til finansministeren: Forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen i reiselivet

Nyhet

Publisert

Kristin Krohn Devold og Ole Erik Almlid

Kristin Krohn Devold og Ole Erik Almlid

NHO Reiseliv spilte inn følgende forslag til finansministeren 12. mars, med tiltak for å avhjelpe situasjonen i reiselivet som følge av korona-viruset. Situasjonen er nå svært kritisk for norsk reiseliv.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

- Mange bedrifter vil ikke klare seg gjennom denne krisen hvis ikke økonomiske hjelpetiltak kommer på plass. Den store utfordringen nå er mangel på kreditt og likviditet på forefallende regninger og utgifter, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. 

Fra før vet vi at driftsmarginen i reiselivet er svært lav; for overnatting er den nede i 0%, mens for restaurantbransjen er den 2 %. NHO Reiseliv foreslår følgende tiltak for å sørge for at Norge fortsatt har et livskraftig reiseliv også etter at corona-situasjonen er avklart og over.

Dette er kravene fra NHO Reiseliv

  • Arbeidsgivers periode på 15 dager med lønnsplikt ved permittering må dekkes.
  • Arbeidsgivers periode ved sykelønn ved karantene eller koronasmitte må tilsvarende dekkes. Arbeidsgiver må ikke pålegges lønnsutgifter til ansatte som følge av at ansatte må være hjemme fordi skoler og barnehager stenges.
  • Når Folkehelseinstituttet eller kommunelege stenger arrangementer, skal bedriftens økonomiske tap kompenseres.
  • Utsettelse/kutt i skatter og avgifter. Likvidene må nå brukes til å unngå konkurs og kunne betale lønn til ansatte. For eksempel skal merverdiavgift for 1.termin normalt betales nå 10.april 2020. Dette betalingen må utsettes. Videre må staten må derfor i en lengre periode fremover redusere merverdiavgiftssatsen på 12 % til nivået for 2015, altså 8 %. Innbetaling av formuesskatt må utsettes/kuttes og man må vurdere reduksjon av denne i en tid fremover.
  • Kriselån til bedrifter må forberedes. Her viser vi og til Finans Norges tiltak for å begrense skadevirkningene av korona på norsk økonomi.
  • Det må utarbeides en betydelig sum for støttetiltak til bedrifter slik at vi unngår konkursbølge utover året 2020.

NHO Reiselive legger opp til løpende kontakt med regjeringen, NHO og LO for å hele tiden ha muligheten til å komme med tilstrekkelige tiltak hurtig nok. Denne krisen for reiselivet er ikke over med det første, FHI anslår smittetoppen til å være rundt juli.

Korona-virusets påvirkning på reiselivet

Situasjonen med coronaviruset har raskt utviklet seg til å bli svært dramatisk for reiselivet. NHO Reiseliv organiserer mer enn 3300 bedrifter innen overnatting, servering, camping, bilutleie, opplevelser og kultur med mer. Alle segmenter merker nå denne situasjonen. For hotellmarkedet er markedet i løpet av få dager blitt borte, og det har vært en massiv mengde kanselleringer både fra det viktige kurs- og konferansemarkedet, men også fra privatmarkedet. Fra en moderat nedgang i utenlandsmarkedet for tre – fire uker siden, har nå ila noen dager hele innenlands- og utenlandsmarkedet blitt borte. Hotellene står således med svært få inntekter igjen, og svært mange har begynte permittering. Restaurantmarkedet er tilsvarende rammet, der har store selskap og ordre forsvunnet eller blitt kansellert. Det samme har aktiviteten i det normale privatmarkedet.

Vi har med andre ord nå en overnatting- og serveringsnæring som i henhold til SSBs strukturstatistikk for 2017 utgjorde 14 648 bedrifter, en sysselsetting på 124 178 og en omsetning på over 86 milliarder kroner som nå ingen, så å si over natten, etterspør. Det er helt nødvendig med tiltak om disse bedriftene. I tillegg til overnatting og servering, er også alle andre deler av reiselivet tilsvarende rammet, som betyr at totalt 175.000 sysselsatte og en omsetning på over 200 milliarder er i ferd med å bli fullstendig lammet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: