Uforståelig maksgrense fra helsemyndighetene

Nyhet

Publisert

Bilde av en mørk og tom spisesal

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Det er lite logikk i at godt planlagte konferanser med gode avstands- og hygienetiltak ikke kan ha flere enn 50 deltagere.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

I forbindelse med gjenåpningen av samfunnet etter koronakrisen, har NHO Reiseliv de siste ukene utarbeidet flere bransjenormer for våre medlemmer, deriblant hoteller og andre aktører som driver med konferanser. 

NHO Reiseliv har lagt til grunn at begrensingen på 50 personer for arrangement på offentlig sted ikke omfatter hoteller. NHO Reiseliv forhørte seg med Næringsdepartementet om denne tolkningen, og fikk positivt svar på dette torsdag 7. mai 

Ifølge en presisering av Helsedepartementet 15. mai kommer det imidlertid frem at forskriften fra 7. mai også omfatter hotellkonferanser og kurs av ulik art. Det vil si at helsemyndighetene setter en maksgrense på antall deltagere på en konferanse på et hotell til 50 personer.  

Kritisk til den nye tolkingen 

Forhandlingsleder og leder for juridisk avdeling Magne Kristensen forklarer at maksantall-regelen virker noe merkelig, all den tid det gjøres forskjell på store forsamlinger som foregår i de samme lokalene. 

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv

– Hotellene ble ikke nevnt i de opprinnelige retningslinjene, derfor la vi avstands- og hygieneregler til grunn i våre bransjeveileder. Vi syns det er merkelig at for eksempel lokaler som på kveldstid brukes til bespisning uten en maksgrense, ikke kan brukes til konferansedrift på dagtid. På konferanser har man svært god kontroll på hvem som er der, og kan legge til rette for god avstand og god hygiene, sier Kristensen.  

Kristensen presiserer at konferanser kan gjennomføres i svært kontrollerte former, med klart merkede plasser, avsatt god avstand og bevisste deltakere. Adferdsmønsteret på slike arrangementer er ikke løssluppent og det er lettere for ansvarlig arrangører å kontrollere at det ikke skjer bevegelser på kryss og tvers av forsamlingen, enn på andre typer arrangementer.  

Dette er ikke helt ulikt drift på for eksempel Stortinget, som igjen er tilbake til vanlig drift, med representanter som sitter ved siden av hverandre på benkene. 

Advarer mot massekonkurser  

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at en stor andel av mange reiselivsbedrifters årlige inntjening kommer fra konferanser i løpet av et år. Halvparten av våre medlemmer innenfor overnatting og servering har halvparten eller mer av sin inntekt fra konferanser.   

Derfor advarer NHO Reiseliv om et konkursras blant konferansehotellene i Norge hvis denne regelen ikke endresSlike hoteller ansetter mange og er svært avhengige av å hente inn omsetning fra slike konferanser for å drifte resten av året. NHO Reiseliv vil fortsette å ha tett kontakt med myndighetene om denne saken, og har tillit til at Næringsdepartementet finner en fornuftig løsning sammen med Helse- og omsorgsdepartementet. Hvis ikke vil konsekvensene bli enorme for næringen. 

– NHO Reiseliv er sterkt kritiske til den nye tolkningen. Konferanser og seminarer er en ekstremt viktig inntektskilde for store hoteller i Norge, som sysselsetter svært mange. Hvis de ikke får i gang driften ligger det an til massekonkurser, advarer Kristensen.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: