NHO Reiseliv

Innhold

Utvider lånegarantiordningen og løpetid på lån

Garantiordningen for lån til bedrifter er besluttet forlenget til 30. juni 2021, og det åpnes for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.

Garantiordningen for lån til bedrifter er besluttet forlenget til 30. juni 2021, og det åpnes for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.

Regjeringen forlenger nå lånegarantiordningen til 30. Juni 2021, og åpner for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år. Det er også mulig å søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav frem til 31. desember.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

I en pressemelding 13. november 2020 melder regjeringen at den nå forlenger lånegarantiordningen til 30. Juni 2021, og åpner for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.
Administrerende direktør i NHO Reiseliv er fornøyd med gjennomslaget:
 
– Dette er et viktig gjennomslag for næringen og oss i NHO Reiseliv, som lenge har pekt på at en lengre nedbetalingstid er nødvendig. Lokale banker bør nå bruke ordningen til å forskuttere utbetaling til bedrifter som eksempelvis har rett på kompensasjons som ikke utbetales før tidligst januar, sier reiselivsdirektøren. 

Akutt likviditetskrise i serveringsbransjen

Hun sier at dette er nok en bekreftelse på at reiselivet er den næringen som først ble rammet av korona, og vil være den som preges lengst av viruset. 
 
– Svært mange bedrifter opplever en akutt likviditetskrise. Særlig gjelder dette servering og uteliv i byer med skjenkestopp og nedstenging, som i praksis betyr at de er helt nedstengte. Svært mange vil være avhengige av lån frem til kompensasjonsordningen er oppe å går i januar, avslutter Krohn Devold. 

Lånegarantiordningen

Regjeringen etablerte i mars en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter der staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner, med maksimalt 3 års løpetid. Formålet med ordningen er å bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel kan få banklån. 

Les mer om lånegarantiordningen her

Betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer

Det er også mulig å søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav for næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Betalingsutsettelsen kan bare innvilges frem til 31. desember 2020. Les mer på Skatteetatens hjemmeside.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: