NHO Reiselivs politiske maraton

Nyhet

Publisert

Regjeringen må kompensere reiselivsnæringen så lenge regjeringen stenger ned bransjen. Det vi slåss for nå, er å få en ny reiselivs-hjelpepakke på bordet.

Næringen har lag bak seg et halvår med unntakstilstand og sprint. Vi snakket med Kristin Krohn Devold om maratonløpet som starter nå og hvordan NHO Reiseliv jobber for å støtte bedriftene.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

Reiselivet har opplevd en nærmest kontinuerlig unntakstilstand siden 12. mars, og har ifølge nye beregninger tapt 32 milliarder kroner som følge av korona. Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse er konkursfrykten i reiselivet igjen stigende siden i sommer, og høsten ser tøff ut:

Grafikk som viser t 6 av 10 har under halvparten så mange bestillinger for oktober sammenlignet med samme periode i fjor.

6 av 10 har under halvparten så mange bestillinger for oktober sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse, gjennomført 2. september 2020.

– Det var klare tegn på at koronapandemien ville flate ut i Norge utover høsten og reiselivet ville kunne komme tilbake i tilnærmet normal drift. Men fra 7. august stengte myndighetene ned igjen uten samtidig å ha kompensasjonstiltak klare, samtidig som Europa ble rødere og rødere. Bransjen føler på en stor utrygghet for høsten og har lave bookingtall frem mot jul, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Hva har NHO Reiseliv arbeidet med etter sommeren?

NHO Reiselivs fokus etter sommeren har vært å holde tett kontakt med medlemmene med jevnlige undersøkelser som har gitt oss verdifull innsikt i den faktiske situasjonen næringen befinner seg i. Bedriftene har vært svært flinke til å svare på disse medlemsundersøkelsene. Informasjonen vi får fra dem har vært et viktig grunnlag for de kravene og politiske budskapene vi har brukt i alle politiske møter og utadretted kommunikasjon.

Vi har hatt kontakt med samtlige relevante statsråder og departementer i tillegg til alle partiene på Stortinget. Nå tar vi med oss bedrifter fra alle fylker på møter med samtlige fylkesbenker. Bedriftenes historier om hvordan livsverkene deres står i fare for å gå tapt, gjør inntrykk på politikerne.

Hva er NHO Reiselivs viktigste prioriteringer nå?

Grafikk som viser fem tiltak som haster for norsk reiselivsnæring

Permitteringsordningen ble forlenget til 52 uker. Nå trenger reiselivet spesifikke kompensasjonstiltak, lav overnattingsmoms, harmonisert serverings- og matmoms, samt ytterligere midler til utvikling og markedsføring.  Klikk på bildet for å lese mer om de ulike tiltakene NHO Reiseliv slåss for å få på plass for norske reiselivsbedrifter.

– I våre møter med politikerne har vi vært krystallklare på at vi må få en kompensasjonspakke veldig snart. Det har vært den viktigste prioriteringen, og den er ventet 21. september. I tillegg må vi få et statsbudsjett for 2021 som skaper forutsigbarhet for bransjen. Vi har bla bedt om at lavmomsen må holdes på seks prosent, og at restaurantmomsen senkes til 15%, sier Krohn Devold.

Hun påpeker at faste kostnader påløper enten man har kunder eller ei, og at en kompensasjonsordning må være innrettet slik at den gjelder både for helårs- og sesongbedrifter. Her er en oversikt over alle de politiske tiltakene vi mener må på plass.

Myndighetene bør trygge gjester

Krohn Devold oppfordrer myndighetene til å minne forbrukerne om at det er trygt å spise på restaurant, og at det er trygt å besøke hotell. Det er ikke her vi har hatt smitteoppblomstringene, presiserer Krohn Devold.

Hun etterlyser dessuten at man snarest mulig, som myndighetene har lovet, gjør slutt på skjenkestopp ved midnatt, og åpner for 600 gjester på konferanser i puljer av 200 deltagere.

Krohn Devold understreker også myndighetenes ansvar til å bruke bransjen vår:

– I kommuner, stat og fylke må man bli flinke til å legge møter og bespisning til hoteller og restauranter. Det handler om å sørge for at de lokale bedriftene har noe å gjøre, fordi de er en viktig del av den kommunale- og fylkesvise infrastrukturen. Hvis vi ikke bruker dem, så vil de ikke være der om noen år, advarer hun.

Bransjen kan også bidra

Samtidig påpeker reiselivsdirektøren at bransjen selv må fortsette å etterstrebe godt smittevern. Skal gjestene kjenne seg trygge blir det viktig å vise at næringen fortsetter å jobbe seriøst med dette.

Bilde av en restaurant med plakat utenfor

Trygge gjester er glade gjester. Og glade gjester kommer tilbake. Derfor har NHO Reiseliv utviklet plakater som kan benyttes gratis  av alle bedrifter som følger bransjeveilederne Trygg servering, Trygg overnatting, Trygge opplevelser og Trygg camping. Klikk på bildet for å laste ned materiell.

– Vi vet bransjen har vært flinke. Mange hundre bedrifter har fulgt våre webinarer om smittevernstiltak og jobbet systematisk med forsterket renhold og andre tiltak. Det er viktig å vise kundene at man forholder seg til bransjeveiledere og infomateriell – slik at kunden ser at dette er en bedrift som tar smittevern på alvor, sier hun.

Hun oppfordrer dessuten medlemmene til å fortsette å melde seg på webseminar der vi snakker om oppdaterte smittevernregler, rutiner og orienterer om nye politiske vedtak og muligheter. NHO Reiseliv har allerede hatt over 2000 deltagere på slike webinar.

Fra sprint til maraton

Kristin Krohn Devold deler inn koronatiden så langt i to: vi har gått gjennom en spurtperiode fra 12. mars til 1. september, der reiselivet har jobbet for å holde hodet over vannet ved hjelp av kompensasjonsordningen. Nå går man inn i en lengre periode, kanskje på et helt år fremover, som også handler om å overleve frem til gamle kunder fra utlandet begynner å komme tilbake. Da er det viktig å stå sammen, mener hun:

– Vi må også sikre at hele reiselivet står sammen. Det er vanskelig når vi føler oss truet, og er redde for fremtiden, at vi går i litt indre oppløsning. Men det er når vi står sammen og heier på hverandre at vi får til resultater i det politiske miljøet. Noen av disse svarene kommer allerede 21. september, konkluderer reiselivsdirektøren.

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: