NHO Reiseliv

Innhold

Viktig oppdatering om arrangementer og smittevern

Nyhet

Publisert

Bilde av en stor forsamling som ser mot en scene.

Illustrasjonbilde: Adobe Stock

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kom tirsdag kveld  med nye anbefalinger og kontaktreduserende tiltak: Blant annet  anbefaler de at alle arrangementer innendørs og utendørs (med seteplassering) med mer enn 500 deltakere avlyses eller flyttes, foreløpig ut mars 2020.  

Dette gjelder arrangementer som konserter, teater, opera, kino, idrettsarrangementer osv.

For alle arrangementer med under 500 deltakere, skal de gjeldende vurderingskriteriene brukes, dvs. opp til arrangør eller kommune å vurdere. Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer på samme tid i skoler, universiteter og på arbeidsplasser. 

 Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skoler eller universiteter eller for eksempel arbeid i store haller.

Etterlyser kompensasjonsordning når myndighetene avlyser arrangementer 

Det er enorme tap som påføres bedriftene når konserter, festivaler og konferanser må avlyses etter pålegg fra myndighetene. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold viser til at man i Danmark har innført en kompensasjonsordning etter at man på nasjonalt hold gikk ut og forbød arrangementer over 1000 deltakere. Norske myndigheter må følge samme praksis.   

-De største konferansehotellene risikerer å gå i stå. I verste fall vil planlagt permittering på ca 20 pst av de ansatte kunne bli 60-70 pst, sier Krohn Devold.  

- Det haster med umiddelbare tiltak for alle som får avlyste konferanser, konserter, festivaler, mm grunnet myndighetenes vedtak.  Opplevelser, konferanser og overnatting rammes knallhardt. Det handler om overlevelse for tusenvis av arbeidsplasser. Bedriftene må få utsettelse og midlertidig reduksjon på skatt og moms. Alt som styrker likviditeten for reiseliv er påkrevd nå, mener reiselivsdirektøren. 

NHO Reiseliv venter at dette kommer når regjeringen gir en nærmere presentasjon tiltakene som  skal legges frem innen kort tid. Se for øvrig vår sak om tiltakspakken

Folkehelseinstituttet har en egen side med råd ved store arrangementer knyttet til koronasmitte, det anbefales arrangører å lese informasjonen her og følge med på oppdateringer hos FHI, på kommunenes nettsider og i lokalmedia.

For arrangementer under 500 deltakere gjelder fortsatt følgende: 

─ Vi gir ansvaret primært til arrangøren og sekundært til kommunene, sa Svein Lie, lege og fagdirektør ved Helsedirektoratet, på en pressekonferanse mandag 9. mars.  

Kommunen er lokal smittevernmyndighet

Det er Smittevernlovens § 4-1. som bestemmer dette.  Loven åpner også for at Helsedirektoratet kan innføre tiltak for hele landet om situasjonen tilsier det, noe som nå altså er gjort for større arrangementer. 

Portrettbilde av helseminister Bent Høye.

Kommunen er lokal smittevernmyndighet. Det betyr at det er kommunens ansvar å vurdere situasjonen og iverksette tiltak for å begrense utbredelsen av et utbrudd, sa Helseminister Bent Høye i en redegjøring i Stortinget 10. mars. Foto: Borgos Foto AS

─ Kommunen er lokal smittevernmyndighet. Det betyr at det er kommunens ansvar å vurdere situasjonen og iverksette tiltak for å begrense utbredelsen av et utbrudd. Kommunene har særlige fullmakter til smitteverntiltak som å pålegge isolering og karantene, til å stenge skoler, barnehager og andre virksomheter og stenge arrangementer med mye folk dersom det vurderes nødvendig. Folkehelseinstituttet gir råd og jobber tett sammen med kommunene om dette, sa helseminister Bent Høye i  en redegjøring til stortinget 10. mars. 

Høy terskel for stenging av skoler og barnehager

Terskelen vil være høy for inngripende tiltak som innebærer stenging og lukking av for eksempel skoler eller barnehager og det skal alltid gjøres en forholdsmessighetsvurdering, understreket Høye i Stortinget.

─ Det kan for eksempel innebære store samfunnsmessige konsekvenser dersom folk må være hjemme fra jobb på grunn av stengte barnehager og skoler. Det vil også svekke helsetjenesten sin mulighet til å håndtere situasjonen, siden flere da må være hjemme med små barn, sa Helseministeren.

Det aktuelle smitteverntiltaket skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering og det skal legges vekt på frivillig medvirkning fra dem som blir berørt. Likevel vil også slike tiltak bli brukt der hvor det anses som nødvendig. Det har vi sett flere eksempler på, for eksempel i Holmenkollen nå i helgen.

Oslo kommune 

Oslo kommune meldte onsdag ettermiddag at de øker beredskapsnivået til nivå 3, som ifølge NRK blant annet innbærer: 

  • At arrangører må søke kommunen (bydel) om å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.
  • Det blir også forbud mot alle arrangementer med mer enn 500 deltakere, innendørs og utendørs.
  • Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet.
Bergen kommune

Bergen kommune vedtok  tirsdag 10. mars flere smitteverntiltak som får konsekvenser for reiselivsnæringen i kommunen, i følge NRK. Blant annet:  

  • Overnattingssteder skal tilrettelegge for å ivareta gjester i karantene
  • Matservering skal begrense tilgang til felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør
  • Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde én meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet

Kommunaldirektøren i Bergen utdyper at overnattingssteder som har gjester som blir satt i karantene må legge til rette for å ivareta disse og at der man har tilgang til bufféer, skal man være veldig flinke til å sørge for skikkelig renhold. Det betyr i praksis at der man har mat, skal man skjerpe inn det som står i mattilsynets regler. 

 

 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: