NHO Reiseliv krever reduksjon i serveringsmomsen for å hindre konkursras

Nyhet

Publisert

Illustrasjonsbilde servitør

Flere land, blant annet Tyskland, har redusert serveringsmomsen som et tiltak for å hjelpe en hardt rammet bransje.

NHO Reiseliv krever at serveringsmomsen reduseres til 15 prosent for å hindre konkursras i bransjen. Mange serveringsbedrifter frykter for konkurs når både moms og feriepenger skal betales om få uker.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

─ Serveringsbransjen er på grunn av koronasituasjonen en bransje hvor det store flertallet ligger med brukket rygg. En harmonisering av serveringsmoms (25 prosent) og matmoms til 15 prosent vil være et treffsikkert og etterspurt tiltak. Vi risikerer et konkursras i bransjen om få uker når både feriepenger og moms skal betales, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

─ Regjeringen og Stortinget har nå en mulighet til å følge opp vedtatt politikk 

Bjørndal peker på at flere andre land har valgt å redusere serveringsmomsen som et tiltak for å hjelpe bransjen. Blant annet har Tyskland, i kjølvannet av koronakrisen, vedtatt en harmonisering av serveringsmoms med hotellmomsen fra 19 til 7 prosent, gyldig i et år fra 1.juli 2020. Nå forventer han at norske myndigheter gjør det samme:  

─ Matbutikkene har hatt gode tider under koronakrisen med en lavere momssats. Serveringsstedene har lenge påpekt urettferdigheten i de ulike satsene. For Venstre og Fremskrittspartiet er det en gylden mulighet til å følge opp sitt partiprogram, siden begge har vedtatt harmonisering av serveringsmomsen. Høyre vedtok og dette i en reiselivsresolusjon i 2018. Vi forventer at regjeringen og Stortinget følger opp vedtatt politikk og samtidig skape rettferdige konkurransevilkår i en svært krevende situasjon. Situasjonen er overmoden for å gjennomføre dette nåfortsetter Bjørndal.  

Nær 6 av 10 serveringsbedrifter frykter konkurs 

Resultatene fra NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse, gjennomført 28. - 29. april, viser at serveringsbransjen er svært hardt rammet av koronakrisen (367 serveringsbedrifter har svart):  

  • 77 prosent melder om 76-100 prosent lavere omsetning i april, sammenlignet med samme periode i fjor 
  • 38 prosent har planer for oppsigelser  
  • 57 prosent vurderer at det er reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset 
  • 84 prosent har permittert 76-100 prosent av de ansatte (Undersøkelse fra 17. april) 

─ Når nærmere 6 av 10 serveringsbedrifter melder om en reel risiko for konkurs så må det tas ytterligere grep for å berge bransjen. Dette er bedrifter med svært lave marginer som sliter med å betale både feriepenger og moms nå som de har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt. En lavere avgiftsbelastning er i tillegg på sin plass nå som det er klare innskrenkninger på hvor mange mennesker man kan få inn det enkelte lokale, avslutter Bjørndal. 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: